Vis menu Søg

333 Jernbanen

Jernbaneknudepunktet

Aakirkeby Jernbanestation 1901
Jernbanedriften på Bornholm er forbilledligt omtalt i bogen "DBJ Historien om jernbanerne på Bornholm", udgivet af Bornholms Museum i 2007.
 
I denne bog kan man bl.a. læse, at de første tanker om en jernbane på Bornholm opstod i foråret 1875.
 
Der blev indkaldt til et offentligt møde på rådhuset i Aakirkeby for at diskutere muligheden for en jernbane mellem Rønne og Svaneke, og ifølge Bornholms Avis deltog næsten 500 mennesker i mødet.
 
Men, selvom man allerede i 1847 havde startet på jernbanedriften mellem København og Roskilde, var tiden endnu ikke moden til sådanne initiativer på Bornholm, og planerne løb ud i sandet.
 
I 1890 gjorde man et nyt forsøg, idet der blev nedsat et udvalg af såkaldte "fremtrædende bornholmere", der skulle arbejde på at forberede en jernbane fra Rønne til Nexø.
 
Men, mange vrangvillige bornholmere var imod, og der blev indsamlet underskrifter mod jernbanen!
 
Trods al modstand, var udvalget i foråret 1897 nået så langt, at man kunne gå i gang med at projektere en bane fra Rønne til Nexø over Aakirkeby og en skovtursbane fra Aakirkeby til Almindingen.
 
12. december 1900 blev Bornholms Jernbane indviet, og 31. maj 1901 blev skovtursbanen taget i brug.
 
Arkitekten på strækningen Rønne - Nexø var Mathias Bidstrup, og i Bornholms Avis fra marts 1900 fortalte han om sine tanker med Aakirkeby stationsbygning:
"Aakirkeby station ... opføres af røde mursten med huggen sokkel og hugne vinduesbaand af granit. Fra sokkelen og op til vinduet er lavet en brystmur af cementsten fra Risgård-bruddet i Aaker. Taget er belagt med almindelige røde tagsten.

De bornholmske husbrande, der er karakteristiske for bornholmske bygninger og som følge deraf fanger alle fremmede arkitekters opmærksomhed, er gennemført for alle hovedstationers vedkommende.

Bygningens karakter kan vel nærmest angives ved at sammenligne den med en af stuelængerne på en af de store bornholmske gårde".
I 25 år talte man om at anlægge en jernbane på Bornholm. I 1900 åbnede den første bane til Nexø. I 1913 den anden til Sandvig og i 1916 den tredje fra Almindingen til Gudhjem.
 
I 1952 blev den tredje nedlagt efter 36 års virke, i 1953 den anden efter at have kørt i 40 år og den 28. september 1968 den første efter knap 68 års virksomhed!
Granit, komstadkalk og brændte mursten - lokale produkter
To perroner, hvor Rønne- og Nexø-toget kunne mødes
Midt i 1930'erne var biltrafikken på Rømersvej over jernbanesporene stigende, og man etablerede en viadukt umiddelbart vest for stationen. Billedet tilhører Bornholms Museum
Bygningsdetalje på stationsbygningen mod nord
Vejrhane
DBJ-bogen