Vis menu Søg

336 Grødby

Grødby

Grødbysten

Grammebro

Grødby er en lokalitetsbetegnelse for en lille samling gårde, beliggende tæt på den vandrige Grødby Å i det sydøstlige hjørne af Aaker sogn.
 
Grødby Å har sit udspring i Pludset ved Bygaden, tryk her og læs mere. Efter at have bevæget sig i store mæandrer gennem det flade landskab øst for Aakirkeby løber åen ud i havet i Boderne, tryk her.
 
Navnet Grødby henviser til et gammeldansk ord "grøt" i betydningen sten, en afledsform af Grud og Gryd, som bl.a. i Skåne er anvendt om samlinger af bautasten og som vi kender til her på øen i "Gryet" i Bodilsker.
 
Tryk her og læs mere om Gryet. 
Skålgruber i massevis på Grødbystenen
At dette må være den oprindelige oprindelse for stednavnet taler det faktum, som Amtmand Vedel fremdrager i sin "Bornholms Oldtidsminder og Oldsager" fra 1886, at der netop her i området syd for Runegård har været en samling på 70 bautastene.
 
- I dag er der kun to tilbage!
 
Geologisk er området kendetegnet ved, at der strækker sig en 250-300 meter bred ryg af lagdelt grus fra den sene afsmeltning, og denne grusås strækker sig i SØ helt til Pedersker kirke.
 
Denne grusforekomst er i tidens løb udnyttet af sognets beboere, og der er en større udgravning efter disse aktiviteter.
 
Ligeledes er en stor del af området på grund af den ringe bonitet i slutningen af 1800-tallet tilplantet med Skovfyr.
 
Området har i oldtiden været et "mærkeligt sted", skrev Amtmand Vedel: 
"Det vides at have ligget mindst 12 gravhøje, af hvilke nu kun 3 ere tilbage; tillige er der hyppigt under flad mark fundet små stenkasser eller lerkar med brændte ben fra bronzealderen..."
Bornholms museum har i nyere tid arbejdet intenst på at afdække fortiden her i Grødby, og der er skrevet mange spændende beretninger om de mange flotte fund i diverse årbøger fra museet.
 
Ud over de 70 bautastene har stedet udmærket sig ved den såkaldte Grødbysten, der godt nok også er en bauta, men som er "spækket" til med helleristningstegn i form af skålgruber.
 
Læs mere om helleristninger ved at trykke her.
 
Endelig er der i en tidligere bro tæt NØ for Runegård fundet en Runesten, som i 1820 blev flyttet til Aakirke, men som i sin tid må have stået oprejst i nærheden af broen.
 
Den er fra omkring 1050 og ordlyden er:
"Thorfast og Troels og Bove de satte disse kumler efter.. v sammen med Broder. Gud og Guds moder hjælpe hans ånd. Sart ristede ret".
Grødbyåens mæandrerende forløb gennem landskabet i og nord for Grødby skyldes afvandingen under den seneste is' afsmeltning.
 
Hovedvejen mellem Aakirkeby og Pedersker passerede åen ved Gramme Bro.
 
Efter stednavnebogen skulle dette navn skyldes en person Ødber Simonsen Gram, der i slutningen af 1600-tallet havde haft ejerskab til den i dag benævnte Store Grammegård.
 
Han døde i 1709, men store dele af området lyder navne efter denne person, f.eks. den i 1960'erne stærkt ombyggede amtsvej: Grammegårdsvej
Forårets flor på Grødbyåens brinker
En af de tre tilbageværende bautasten i Grødby
Grødbystenens "bagside"
Fredede fortidsminder i Grødby
Grødbystenens forside med alle dens skålgruber
Grødbyåens tidligere slyngede forløb i landskabet på Sognekortet fra 1860'erne
Grødby Å løber gennem dal ved Runegård i Grødby
Den gamle Runegårdsbro kunne ikke holde til trykket af store maskiner - nu repareret