Vis menu Søg

190 Lynggårdsskoven

Lynggårdsskoven

- Gastegaard

Lynggårdsskov er en nyere lokalitet, en såkaldt skovrejsning, og de første træer blev plantet i 1994.

 
Kernen i denne nye skov har været 26. Slg. i Pedersker Sogn Lynggård, der blev erhvervet af staten i slutningen af 1980'erne.
 
Skoven er plantet i et forsøg på at reducere truslerne mod det drikkevandsreservoir, som befinder sig i undergrunden syd og øst for Smålyngsværket.
 
Undergrunden er Grøn Skifer, der flere steder ligger højt og danner såkaldte "haller", der er flade ubevoksede klippeflader, der rager op over de dyrkbare jorder.
 
Som Hammers Kort fra 1750 antyder, lå 26. Slg. Lynggård, der dengang hed Gastegård, tæt på denne lyngflade. 
Gastegaard i 1750erne
En Gast er i det bornholmske sprog forklaret som et "ondt væsen" eller et "spøgelse". Man kender udtrykket "Gastbloss" som en Lygtemand, der skulle være en person, der optrådte med et blegt, nærmest gustent ansigt!
 
Senere kom denne 26. Selvejergård også til at hedde Lønggård, som i tiden omkring 1950'erne havde et jordtillæg på godt 24 hektar, hvoraf de 5 fortsat var lyng, eng og skov.
 
Foruden Lynggård har Staten efterfølgende erhvervet flere af de omliggende små ejendomme samt gårdene Sommergård og Hjortegårds jord, og plantet dem til med skov. Lynggårdsskoven omfatter i dag små 100 hektar nærrekreativ skov til Pedersker.
 
Lynggårdsskovens arealanvendelse
Der er anlagt et par nye damme og Lyngårds tidligere kreaturvandingsdam er blevet renset op, således at dyrelivet har fået bedre kår. Bl.a. har den i sin tid udrydningstruede løvfrø igen opnået gode ynglebetingelser i området, og en sommernat i Lynggårdsskoven giver i dag uudslettelige oplevelser i en turists liv!
 
For lettere at kunne komme rundt i skoven og opleve de mange forskellige plantninger, har Staten etableret nye veje og stier samt en bålhytte med P-plads.
Lynggaardsskoven
Lynggaard 1949
Lynggårdsskoven - den gamle vandingsdam
Plantet skov og gravet dam ved Lynggård
Løvfrøer i Lynggårdsdammen
Lynggårdsdammen udtørret og tilgroet efteråret 2018
Heinz Hansens mindetræ 2018 - en Småbladet Lind
Mindeplade på sten ved Heiz Hansens Lind
Signaturforklarin til omstående kort over Lynggårdsskoven