Vis menu Søg

196 Graneli

Graneli

- Staffanabakken

Staffanebakken ved Graneli er indhugget:

Hans Christian Kofod

25. juni 1840.

 
Staffanebakken var midt i 1800-tallet en monumental isskuret fladklippe, der ragede op i det sydøstre hjørne af Aaker Højlyng, 96 meter over havets overflade.
 
I begyndelsen af 1800-tallet lå to små husmandsbrug i læ af klippen, og på det ene af disse Tvehuse blev Hans Christian Kofod født af nøjsomme udbyggere.
 
Kofod blev godt skolet i hjemmet, både religiøst og håndværksmæssigt, og med sine bare næver som det bedste værktøj viste han vejen for sin samtid i opdyrkningen af "gold" Højlyngsjord.
 
Både landbruget, skovbruget og havebruget havde hans interesse, og i dag kan man i Graneli-haven foran øens største Rhododendron med andagt ære Kofod for det store og uselviske virke i fremme af øens naturrigdomme.
 
På en bænk i skygge af en større pil er følgende vers ristet til karakteristik af Kofod:
 
Kom vandrer, hvil dig i mit skød,
men finder du mig mindre blød,
tag spaden fat og grav min ven,
når du er træt, kom så igen!
H C Kofod
 
Kofod døde i 1923, og Højskoleforstander N P Jensen har skrevet en biografi over denne Bornholms svar på jyderenes Dalgas.
Rhododendronen er uden sammenligning Bornholms største - ihvertfald frem til sidst i november 2010, da en dyne sne lagde sig over den og brækkede en stor del af grenene af
Rhododendron
Graneli - granitten går helt op i overfladen med højdemærke og Geodætisk fixpunkt
Graneli i 1955. Foto tilhører Kongelige Bibliotek
Granelis pryd - Rhododendronen
Mindesten over Hans Christian Kofod