Vis menu Søg

311 Tingsted

Tingsted - På Tingsted

I sin "Borringholmerens Historiebog" fra 1934.", skrev M K Zahrtmann:
"Tingstad" er Navnet på en lang Række Gaarde i Vestremarker og minder om, at her samledes Landets Bønder paa Tinge vist allerede i Oldtiden.
Da Eskil havde bygget Aakirke, fik den sit hvælvede Vaabenhus, nu det ældste ved nogen dansk Kirke, bygget i Valdemar Sejrs Dage, den Konge, som vandt sin varigste Sejr ved at lade udarbejde og vedtage Landslove; og da senere Landstinget findes knyttet til dette Vaabenhus, er det vel tænkeligt, at Kong Valdemar kan have ønsket det bygget til Brug for Retsplejen".
 
Tingsted i 1860erne
Det skal bemærkes, at Valdemar Sejr var konge i årene 1202 til 1241
 
Videre skrev Zahrtmann:
"Alt peger paa, at Borringholm, saa længe Lands Lov og Ret er plejet der, har haft sit eget Fællesting eller Landsting... Dets Formand nævntes Landstings-Saghører frem til 1443; dog findes allerede 1429 det sidenhen gængse Navn Landsdommer brugt. Den sidste Landsdommer, Numer 25 i den kendte Række, døde 1813".
Og det var den i anden henseende så kendte Rogert, som daværende Skovrider Hans Rømer hædrede med en mindesten i Almindingen.
 
De skriftlige vidnesbyrd om noget "tingsted" har man i nogle aktstykker til Bornholms historie af J. R.Hübertz i 1555, og dengang havde det navnet Tingstadt.
 
I Landebogen fra 1569 har man betegnelsen "paa Tingsta", medens man i Lensregnskabet fra 1609 har skrevet "thing stedt".
 
I en skifteprototokol fra 1687 vedrørende 67. Sg. læses "paa Tingstaa". Videre skrev Amtmand Urne i sin jordebog fra 1779 "paa Tingstæd", medens Salchow i 1813 brugte nutidens betegnelse for området: "paa Tingsted".
 
Man kan efter disse skriftlige beretninger ikke være i tvivl om, at der har været et eller andet tingsted i området, men hvor?
 
Tingstedgård ligger i dag i nogen afstand fra den nyere bebyggelse i den gamle Højlyngen som Tingvang og huse i den lokalt benævnte Tingstedbyen.
 
Lokale beboere har oplyst, at de efter overleveringer fra ældre, nu afdøde personer mener, at tingstedet har ligget et sted i skoven syd for Tingvang, lige syd for det sted, hvor Ahlegårdsvejen i dag slår et knæk.
 
Tryk her og se stedet, hvor man mener, tingstedet befandt sig.
 
Noget andet, der har gjort lokaliteten kendt, i hvert fald i botanikerkredse er fundet af en plante, der hidtil ikke har været registreret som voksende i Danmark.
Lønbladet Ranunkel på sin eneste vokseplads i Danmark - Tingsted
Det var en af de lokale tingstedboere, Bodil Sahl, der i 2015 fandt en bevoksning af Lønbladet Ranunkel.
 
Planten og historien om den er beskrevet i en artikel i tidskriftet Natur på Bornholm 2018. Tryk her og læs mere.
Levende hegn i Tingsted
Ahlegård i Tingsted
Palmegård i Tingsted
Tingsted Skole
En kilde vælder ud på Tingsted
Tingsted Gård
Sneen lukkede vejen i flere dage ved årsskiftet 2010/2011
Lønbladet Ranunkel - eneste vokseplads på Bornholm
Lønbladet Ranunkel i blomst i vejkanten ved Tingsted