Vis menu Søg

300 Nyker Plantage

Nyker Plantage

Nyker Udmark

Nyker sogn fik tildelt omkring 300 hektar af den gamle Højlyngen, kaldet Nyker Udmark, og af disse er godt 150 hektar omdannet til skov som Nyker Plantage i en enklave mellem Vestermarie, Klemensker og Østerlars på vestsiden af Almindingen.
 
Nykers andel af Højlyngen, udmatrikuleret i 1860erne
Medens arealet lå hen i lyng, har det været et særdeles kuperet landskab, med tørre bakker og fugtige dalsænkninger, der nu i høj grad er sløret af skovtilplantningen.
 
I plantagens sydlige ende ligger bakketoppe på 143 og 142 og 139 meter, medens Simenehøjene mod nord rager 123 meter op i vejret.
 
Flere steder træder gruset frem i vejgennemkørsler og grave og minder om, at vi er i et landskab, der domineres af den anden stilstandslinie, Splitsgårdslinien.
 
Mange overraskes af, at man, når man over Tingsted er på vej mod Almindingen umiddelbart vest for Segen, kommer kørende gennem et stykke Nyker.

Således ligger stenbruddet Hvide Enge i Nyker sogn, hvis grænse til Vestermarie sogn går sydligere gennem Ørninge Mose.
Gammeldal i Nyker Udmark, men alligevel på Bolsterbjergvej
Dam ved Hedebo nord for Bolsterbjerg
Simenehøje-grusgrav
Nyker Plantage i 1930erne
Støtten ved Almindingsgærdet
Tyttebær i Nyker Plantage
Rendegraver er kørt fast i mosejord på Nyker Udmark