Vis menu Søg

327 Smørenge

Smørenge

"Smørenge" er et naturnavn, der kan henføres til først i 1600-tallet, da der i forbindelse med et skifte på en af gårdene blev henvist til lokaliteten "i Smør Engen".
 
Betegnelsen må antages for at have været rosende, idet der henvises til, at "engene er meget frugtbare", og at køerne, som græsser der, "giver godt smør"!
  
 
Køer græsser af i "Smørengen"
De fire Vestermarie-selvejergårde, 9., 10., 11. og 12., der alle har gået under betegnelsen "Smørengegård", ligger nærmest på en linje højt i landskabet.
 
Som anført på viste kort fra 1860erne er der en del lyngsignatur umiddelbart nord for gårdene. Det tyder på, at der her er et højtragende grundfjeld, der har vanskeliggjort normal dyrkning af jorden.
 
Det er nexøsandstenen, der her bryder frem hist og her og gør jorden vanskeligt dyrkbar. På det senere kort fra 1880'erne ses, at flere af disse lyngarealer i slutningen af 1800-tallet er blevet plantet til med nåletræer.
 
På kortet fra 1860erne fremgår det ligeledes tydeligt, at der på gårdenes matrikler var et betydeligt større engareal end i dag.
 

Lilleå

Og langs Lilleå, der i sit oprindelige forløb slyngede sig ind over det meste af 11. Selvejergårds matrikel syd for gården, var engsignaturen i 1860erne ligeledes omfattende. Tryk her og se.
 
20 år senere var engene, blevet udgrøftet, og området var domineret af et større antal åbne grøfter, der senere igen er blevet lagt i rør!
 
Lilleå eksisterede ikke mere som et naturligt slynget vandløb, men blev i slutningen af 1800tallet som en lineær grøft lagt ind i skellet mellem 11. og 12. Selvejergård.
 
Og så er der kommet et helt nyt element ind i landskabet - et biogasanlæg på 6. Selvejergård, Vestre Tvillingsgårds grund.
 
Dyrelivet synes at have tilpasset sig de ændrede dyrkningsmæssige forhold på Smørengegårdene, f.eks. synes råger at finde sig bedre tilpas i en mindre have ved landevejen end ude på de store ensartede græs- og kornarealer.
 
Og vibeungerne søger ud på landevejen med de kortklippede vejrabatter - med fare for at blive ihjelkørt.
I våde perioder samler vand sig fortsat i "Smørengen" - her i en mark med frøgræs
Gårdene på linie i landskabet
Vand på hovedvejen A38 ved kraftigt regnskyl
Råger henvist til at bygge rede i en have i Smørengen
Biogasanlæg bygget på 6. Selvejergård, Vestre Tvillingsgårds stæl
Vild Tulipan farver vejkanten på hovedvejen A38 gul i Smørengen
Der yngler fortsat Vibe i Smørengen, men ikke alle unger overlever et liv på og ved A38!