Vis menu Søg

326 Klint

Klint

- Vestermarker Klint

Klint, eller Vestermarker Klint ligger som en isoleret bakketop i et ellers fladt omgivende landskab med det højeste punkt 95 meter over havets overflade.
 
Toppen har tidligere været udstyret med en Baune og har således været en af øens xx baunehøje.
 
Klint er en knude af granit, Rønne granit vel at mærke, og den er brudt i to forskellige stenbrud siden slutningen af 1800-tallet.
 
Det nordligste brud, tilhørende Slaggegård, har været rammen om stenbrydning til hovedsagelig vejmaterialer.
 
Indtil slutningen af 1950'erne havde Bornholms Amt brydningsret her, men efter 1960 har det ligget hen som et vandfyldt brud.
Det søndre brud, tilhørende Almegård, blev lejet af De forenede Granitbrud, og også i dette er der brudt sten frem til sidst i 1960erne.
 
Klint Stenbrud 1964. Foto tilhører Kongelige Bibliotek
Man fremstillede både kantsten og chaussésten samt paksten og skærver til vejanlæg.
 
Fremstillingen af bro- og chaussésten hørte mere eller mindre op sidst i 1960'erne, idet man ikke mere lagde chaussésten i de bornholmske veje, og De forenede Granitbrud samlede produktionen af kantsten i Landemærket i Rønne.
 
Medens stenbrydningen stod på, opdagede man, at der i pegmatitten var en del labradoriserende feldspat.
 
Det er benyttet som smykkesten, men med ophør af brydningen er også forekomsten af labradoriserende feldspat ophørt.
 
Bruddet er herefter blevet fyldt med vand, og i dag er det en stenbrudssø med ynglende Stormmåger og ænder som Knarand, Gråand og Toppet Skallesluger
 
I 2015 dukkede et par Vandrefalke op i bruddet, og de forsøgte at yngle, men fik ikke den fornødne ro af publikum, der besøgte bruddet.
 
I 2016 lykkedes det for parret, og de fik 3 unger på vingerne, men i 2017 var presset fra publikum endnu engang for stort, og de opgav omkring påsketid! Heller ikke i 2018 lykkedes det for parret at finde fornøden fred til at få sat gang i ungeproduktionen!
 
 
Hvis man har lyst til at besøge Klint stenbrud, kan man gøre det efter bestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven, men det er ikke tilladt at hugge i granitforekomsten eller hjemtage granit som souvenir.
 
Ligeledes er det uhensigtsmæssigt at lejre sig i for lang tid i bruddet, hvis vandrefalke flyver rundt og varsler!
Vandrefalkene på Klint 2016. Hun var en pull2013 fra Sassnitz og Han en pull2014 fra Mulekleven
Klint Stenbrud er i dag en stenbrudssø med stejle klippebrante
Fra toppen af Klint, hvor baunen stod, er der en vid udsigt ver havet
Stenbrydning i Klint midt i 1930erne
Der fremstilles skærver til vejanlæg
Granitten er kendt for at have pegmatitgange med labradoriserende feldspat
Klippebranten har været ynglested for Vandrefalk i 2015, 2016 og 2017
Fuglefotograf søger at få et foto af vandrefalkene