Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 22. Israndslinier :: 316. Sortebjerg
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
Kort
300. Nyker Plantage
301. Bolsterbjerg
302. Segen Kær
303. Stavsdal-Nygård
304. Årsballe
305. Klemensker Plt.
306. Skindermyre
307. Skarpeskade
308. Nyker
309. Hallemarken
310. Kongstubbe
311. Tingsted
312. Vestermarie Plt.
313. Ørninge Bakke
314. Galgebakken
315. Feldspatbrud
316. Sortebjerg
317. Skibssætninger
318. Bobbestenen
319. Præsteskoven
320. Vestermarie
321. Kirkevej-gårde
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Sortebjerg - vandreblok paa toppen af bjerget
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Moellers loekke, matrikel 150 i Vestermarie Sogn
 
Korrings hus - tomt nord for Moellers loekke med matrikel 193 i Vestermarie Sogn
 
Korringshus - stengaerdet staar tilbage
 
Anhoej, matrikel 132
 
Anhoej matrikel nr. 132 i Vestermarie Sogn

Sortebjerg - Møllers Løkke - Korring

UTM 0490241 / 6107539
 
Sortebjerg har i Højlyngstiden været et samlingssted for de lokale, og herfra har der i 113 meters højde over havet, svarende til datidens 364 fod, været en vid udsigt over hele Vestbornholm med Anhøj og Pindeløkkegård som nærmeste beboelser mod vest.
 
For foden af bjerget i sydlig retning har der tidligt været aktiviteter med at rydde lyng, og en lyngpikkerlod, efter ejeren kaldet Møllers Løkke, opstod som en enklave i lyngen.

Sortebjerg i 1930erne

I Palle Rosennkrantz's kriminalhistorie "Mordet i Vestermarie" læser man om manden Hans Jørgen, der blev mistænkt og dømt for mordet på Kirkemølleren Albert Dich. Et justitsmord, for det var ikke ham, der havde gjort det af med mølleren!
 
A F V Seier har også nogle informationer om denne sag, og i sine Bornholmske Folkeminder fra 1934 omtaler han en person, Hans Kristensen, også kaldet "Korrijnj", der på sit dødsleje skulle have tilstået mordet på Mølleren.
 
Denne Korrijnj, også kaldet "Korring", boede i fattighuset, matrikel 193 på Vestermarker Lyng, der lå umiddelbart nord for Møllers Løkke.
 
Møllers Løkke var på et tidspunkt blevet overtaget af ejeren af Anhøj lige udenfor Lyngen og virkede frem til 1942 som en udlod til denne ejendom. Herefter blev den erhvervet af Vestermarie sogn og indlemmet i plantagen som først planteskole og siden som reel skov.
 
Anhøj selv var en tidlig udmatrikulering fra 67. Selvejergård Pindeløkkegårds lyngareal og havde som sådan en matrikel nr. 132 kaldet 67. Selvejergårds Fortov, idet alle matrikler mellem gårdene og Lyngen fik benævnelsen "Fortov".
 

Siderne er bygget i en WEB123