Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 16. Alm. Gammelskov :: 231. Skovriderminder
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
Kort
225. Middelalderskoven
226. Christianshøj
227. Jomfrubjerget
228. Klemmekuld
229. Hallebakken
230. Gamleborg
231. Skovriderminder
232. Rømers landevej
233. Lysthuset
234. Græssøen
235. Lilleborg
236. Borresø
237. Chr.høj Trinbrædt
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Hans Roemer, skovrider 1800-1836
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Roemermedaillon
 
Roemers livsvaerk
 
Roemers eftermaele
 
Boern fra Vestermarie ved Roemers Minde
 
Bramsens Minde
 
Skovrider Bramsen æres
 
Skovrider Bruels mindesten i Hareloekkerne

Skovriderminder - Rømers Minde

UTM 0493996 / 6107820
 
I det følgende er samlet en oversigt over skovriderne i Almindingen, og i JUL på BORNHOLM fra 1937 er der på siderne 36 og 37 samlet et galleri over disse kongeligt udnævnte personer, i hvis hule hænder bornholmernes Alminding har hvilet.
 
Enkelte har endog efter deres virke fået rejst varige minder på deres tidligere arbejdsplads af en taknemmelig efterslægt.
 
- 1679 Holzførster Erik Mortensen
1688 - 1733 Holzførster Hans Christensen Piil
1733 - 1775 Holzførster Mathias Kettelsen
1775 - 1800 Holzførster Hans Bidstrup
1800 - 1836 Holzførster Hans Rømer
1836 - 1859 Skovrider Carl Fasting
1859 - 1867 Skovrider Wilhelm Friedrich Albrecht Roggenbau
1867 - 1880 Skovrider Georg Peter Ludvig Brüel
1880 - 1892 Skovrider Christian Emil Balsløw
1892 - 1900 Skovrider Adolf Steen
1900 - 1909 Skovrider Ludvig Bang Brüel
1909 - 1913 Skovrider William Andreas Blechinberg
1913 - 1933 Skovrider Kristoffer Bramsen
1933 - 1965 Skovrider Jørgen Alfred Nielsen
1965 - 1984 Skovrider Bent Engberg
1984 - 2006 Skovrider Tom Nielsen
2006 - Skovrider Søren Friese
 
I slutningen af 1700-tallet stod det ringe til med Almindingen, og svanekekøbmanden Jochum Ancker Bohn tilbød at købe skoven for 5000 Rigsdaler.
 
Staten afslog tilbuddet, men man blev klar over, at den siddende holzförster ikke duede og ansatte den 6. august 1800 en ny mand, Hans Rømer, med den opgave at indhegne og forstligt opelske skoven.
 
Hans Rømer var bornholmer af hele sit hjerte, godt nok noget kantet og selvrådig, men en arbejdets og handlingens mand. Han tjente indtil det tidspunkt som løjtnant i det sjællandske jægerkorps på Kronborg.
 
Hans Rømer elskede skoven og friluftslivet, men havde ingen forstlig uddannelse og blev således ansat ureglementeret.
 
Det skulle dog senere vise sig, at administrationen havde set rigtigt, og som tak for hans 36 års utrættelige virke i Almindingen, satte taknemmelige bornholmere i 1893 et minde i hans gamle planteskole syd for Christianshøj.
 
Det er en otte meter høj obelisk af rød almindingensgranit, tilhugget og slebet i Jakob Mogensens stenbrud ved Rønne, og på et midterparti er indfældet et profilbillede i bronze. Den blev afsløret den 18. juni 1893, og på stenen kan man læse:
Hans Rømer,
Skovrider i Almindingen
1800-1836,
 
En taknemmelig Efterslægt reiste dette Minde 1893.
 
1933 døde Skovrider Kristoffer Bramsen, og på en klippevæg ved stien fra Christianshøj og sydpå til Rømers Minde blev følgende indskrift hugget:
Kristoffer Bramsen
1913 Skovrider 1933
 
Medens Slægt og Sekler svinde
værner Skovens Folk dit Minde.
 
Endelig blev der i 1951 sat et minde over Skovrider Georg P L Brüel, og på en stor vandreblok på dyrskuepladsen i Hareløkkerne kan følgende vidnesbyrd læses:
Georg P L Brüel, 1829-1914
Frivillig i Krigen 1848
Skovrider paa Bornholm 1867-1880
Formand for Bornholms landøkonom. Foren. 1878-79
 
Sydfra kommen, dansk af sind - ung han satte livet ind,
stærk i Handling, klog i Raad øved her Manddoms Daad
Denne Plads hans Minde være og hans Offersind til Ære
Rejst 1951 af Landøkonomisk Forening
 

Siderne er bygget i en WEB123