Vis menu Søg

232 Rømers landevej

Rømers nye landeveje

Det var en glædesdag for Skovrider Hans Rømer i foråret 1809, da han kunne give Amtet følgende meddelelse til læsning på kirkestævnerne:
"Det om Lyngen og Almindingen opførte Hegn er nu færdigt, og sammes Led vorde allerede lukkede førstkommende Fredag den 26. Maj".
 
Men, inden han var helt færdig med stengærdet påbegyndte Rømer i årene 1809-1811 byggeriet af de fire ledvogterhuse ved indkørslerne til Almindingen fra de omliggende sogne og fik udnævnt skovløbere til disse, som var:
Viskeledshus,
Rytterknægtshus,
Åsedamshus og
Ravnebrohus. 
 
Rømers nye landeveje gennem Almindingen midt i 1800-tallet
 
Det femte ledvogterhus, Segenhus, opførte han først i 1814, da hans vejanlæg her havde skabt en ny færdselsvej ud til Vestlandet.
 
Fra 1812 til 1814 byggede han nemlig inde i skoven, som hidtil kun havde været tilgængelig ad hjulspor fra Aaker sogn i syd til Klemensker og Østerlarsker i nord sine kendte gode veje.
 
"De eneste egentlige veje på Bornholm", benævnte han dem med stolthed.
 
I alt syv kilometer lange førte de fra helligkilden Kolle Kilde i skovens midte ud til øens fire herreder.
 
De var ti meter brede, noget hidtil ukendt og som han måtte undskylde med, at de langs grøfterne skulle give plads til brænde og anden udhugst.
 
Han skabte dem gennem bortsprængning af fremstående klippeknolde, opfyldning af dalsænkninger og talrige brobygninger med stensatte underløb.
 
De nye gode veje skulle lokke købere til hans skovauktioner og højne buddene ved at mindske kørselsomkostningerne
Landevejen forbi Rømersminde og Rømersmindehus
Vej videre mod Lilleborg
En af Rømers landevejsbroer med underløb for Læsåen
Ny landevej lagt over Rømers oprindelige vej i Klemmekuld
Rømers Ledvogtersten fra 1809