Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 23. I Myrene :: 322. Nylars
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
Kort
322. Nylars
323. Løvfrø-trængsler
324. Myregårdsmyren
325. Lobbæk-Lobberne
326. Klint
327. Smørenge
328. Bodelyngen
329. Vingevænge
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Nylarsmyren med kirken hoejt paa en halvoe
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Kirken i Vild Koervel
 
Tulipaner paa kirkegaarden
 
Cykelfamilie ved kirken i Nylars
 
Nylars trinbædt 1901
 
Nylars trinbrædt 2001 - et lysthus i en have i sognet
Sidste dag med tog på Rønne-Nexø-banen i 1968. Foto: Mogens Bager
 
Hvepseedderkop
 
Fest i Nylars
 
Posten i Nylars 12. juni 2004
 
Paa ski

Nylars - Nilaus - Skt. Nicolaus

UTM 0488182 / 6103001
 
Nylars er øens næstmindste sogn, godt 23,3 kvadratkilometer stort og bygget op omkring kirken, der er viet til de søfarendes helgen, Skt. Nicolaus.

Nylars - morgen i Myren

Kirkens placering let forhøjet på en mindre halvø nord for det udstrakte moseområde, Nylars Myre, har gjort den til svært indtageligt forsvarsværk til beskyttelse af sognets beboere og værdier i ufredstider.
 
Også hele kirkens konstruktion og opbygning tyder på, at vi her at gøre med både et fæstningsværk og et guds hus.
 
Kirkens sokkel ligger i dag mere end 6,5 meter højere end det nu totalt udtørrede moseområde.
 
Frem til år 1900 var Nylars som bysamfund ikke eksisterende. Præstegården lå som efterfølgeren på en tidlig middelalderlig konsgård umiddelbart op ad kirken.
 
Præstegården husede i årene 1816- 1824 et bornholmsk seminarium til uddannelse af lærere for øens landboeres børn. 20 seminarister var tilknyttet seminariet og 5 af disse blev dimitteret!
 
Degnegården eller kirkeskolen havde sin egen matrikel på den sydlige side af moseområdet, og spredt rundt i sognet lå 35 selvejergårde og 8 vornedegårde.
 
Men, så kom toget, og banen mellem Rønne og Nexø blev indviet den 12. december 1900. Og der blev bygget et trinbrædt umiddelbart syd for kirken.
 
Året efter blev Nylars Brugsforening bygget og i 1902 et kommunalt forsamlingshus med kommunekontor og bibliotek, og præsten flyttede fra Præstegården til en nybygget præstebolig i 1924.
 
Den første husmandsforening på Bornholm blev stiftet her i Nylars i december 1901. Der blev indrettet en forsøgsmark umiddelbart udenfor kirkegårdsdiget. Men, i 1937 opgav man at udføre forsøg, og arealet blev omdannet til det anlæg, man kender i dag, og hvor der kunne holdes fester, sommermøder og lignende arrangementer.
 
 
Først efter en større uddræning og grøftegravning i moseområdet SV for kirken blev der i 1950'erne påbegyndt en større udbygning af Nylars på h.h.v. Præstegårds- og Degnegårdslodder.
 
Idrætspladsen blev anlagt midt i 1950érne og hallen i to omgange i h.h.v. 1960'erne og 1970'erne. Men, men, men! Idet vandafledningen fra Nylars Myre i dag er ført i rør fra Kirkevej og godt 500 meter mod vest, vil der alt andet lige ske en opstuvning med efterfølgende oversvømmelse, hvis tilledningen af vand overstiger rørets kapacitet.
 
Således som det skete i marts 2005, da Civilforsvaret ved hjælp af 4 pumper i flere døgn sørgede for, at mere end 20.000 liter vand i minuttet kunne pumpes ud af dette dette oprindelige moseområde! Primært for, at vandet ikke skulle trænge ind i og overskylle parketgulvet i hallen!
 
Men i sensommeren kan man flere steder i området omkring kirken iagttage den farvestrålende Hvepseedderkop.
 
I forbindelse med Postens 100 års jubilæum og Bornholms Køreselskabs 25 års jubilæum afholdt man den 12. juni 2004 en stafet med 8 ekvipager over den 66 km. gamle postrute.
 
Regionsborgmester Thomas Thors sendte den første ekvipage afsted fra Kvickly ved Rønne Havn med kurs mod Nylars, og herfra gik det videre over Aakirkeby til Nexø.
 
Tilbage mod Rønne blev der kørt over Østermarie, Østerlars, Aarsballe og Ringeby.
 
 
Se besøget ved Dagligbrugsen Nylars ved at trykke her.

Solnedgang bag kirken

 

Siderne er bygget i en WEB123