Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 10. Bondelandet :: 103. Lens Klint
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
Kort
100. Kobbeå - Stavehøl
101. Jernbanen
102. Østerlars Kirke
103. Lens Klint
104. Nybro - Østerlars
105. Risen
106. Bøgebjerg
107. Kløvedal
108. Skrulle
109. Østermarie
110. Glappe
121. Brændesmark
122. Louisenlund
123. Sorte Muld
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Lehns Klint stenbrud - tilgroet og udsigten noget sløret!
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Lehns Klint - sprækkedal
 
Lehns Klint - helleristningsflade
 
Knarregaards stenbrud
 
Lys og stribet gnejs i Knarregaards stenbrud
 
Lehnsklint-drivgade
 
Gaardene NV i Oesterlars sogn
 
Vandplaske ved Raagelund
 
Spageraaen ved snesmeltning marts 2005

Lens Klint - Lyngen - Rågelund

Knarregaards stenbrud og Middelaldercenteret
UTM 0496917 / 6116835
 
Lens Klint er med sine godt 100 meter over havet et markant element i landskabet, der er svært at komme udenom, og sådan var det også, da ismasserne senest pressede sig ind over øen.
 
Geologisk er der her tale om en forkastning i undergrunden, og som på andre "Klint"-lokaliteter på øen træder grundfjeldet frem overalt som små ispolerede rundklipper.
 
I perioden 1927-1934 blev der i et større stenbrud på toppen af klinten, Lens Klint-bruddet, hentet granit til kant- og brostensfabrikation.
 
Muligvis er granitkvadrerne i jernbanebroen ved Stavehøl også brudt her, ihvertfald har de den samme røde og stribede struktur, som man finder i klintens nu forladte stenbrud.
 
Også ved Knarregaard længere mod syd er der brudt sten. Det foregik i perioden 1933-1968, og i dag ligger også dette stenbrud hen som et minde om dengang, den bornholmske undergrund gav arbejde til lokalbefolkningen.
 
Det var den lyse grå gnejs, der blev brudt her, og mange geologiinteresserede har i tidens løb besøgt dette hjørne af øen for at gøre studier i forståelsen af øens geologiske fortid.
 
Knarregaards-bruddet og Lens Klint er i privat eje, og der er ikke almindelig offentlig adgang, men i følge bestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven skulle der være mulighed for et besøg hvert af stederne til fods.
 
Hvis man f.eks. NØ for Klinten holder sig til markvejen fra Toft og går videre op over højdedraget mod Østerlars Plantage, skulle der ikke være noget til hinder for, at man kan opleve stedets grandiositet.
 
Det har mange gudhjemboere i nyere tid gjort til en tradition for på årets længste dag ved solhverv at opleve solopgangen netop herfra.

Det var også ad denne "drivgade" bønderne i middelalderen drev deres kreaturer fra gårdene øst for Klint og videre op i "lyngen".

Klinten og dens nærmeste omgivelser bliver afvandet til Melsted Å, der i en stor slyngning løber tæt op til forkastningen.
 
Videre mod vest i Østerlars sogn har gårdene været placeret op mod datidens højlyng, afgrænset af højlyngsgærdet, som er angivet med blåt på vedhæftede kort.
 
I 1616 fik alle selvejergårdene deres numre i solens og urets retning fra fra SV mod NV, således:
a: 40. Slg. Spagergaard,
b: 41. Slg. Hyldesgaard,
c: 42. Slg. Egeskovgaard,
d: 43. Slg. Elleskovgaard,
e: 44. Slg. Kroggaard,
f: 45. Slg. Holzegaard,
g: 46. Slg. Lykkegaard og
h: 47. Slg. Knarregaard.
 
Oesterlars-gaarde NV i sognet
 
 
Det var på 42. Slg. Egeskovsgaards jord op til lynggærdet, at den store vandreblok Laggarestenen er blevet rejst. Se nærmere ved at trykke her.
 
Området længere mod syd med Lærkesø afvandes til den mere vandrige Spagerå, hvis forlængelse vi tidligere har mødt i Kobbeåen.
 
Ved Rågelundsgaard har man opsporet resterne efter en gammel bornholmsk vandmølle, en såkaldt "vandplaske", som man har rekonstrueret i opbygningen af et middelaldermiljø i Bornholms Middelaldercenter.
 
Rågelundsgaard var en af de 30 gårde, Rigsråden Peder Oxe erhvervede sig, da han i 1553 nedslog sig som bornholmsk jorddrot med sæde på Maglegaard i Østermarie. Tryk her og læs mere.
 

Siderne er bygget i en WEB123