Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 22. Israndslinier :: 304. Årsballe
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
Kort
300. Nyker Plantage
301. Bolsterbjerg
302. Segen Kær
303. Stavsdal-Nygård
304. Årsballe
305. Klemensker Plt.
306. Skindermyre
307. Skarpeskade
308. Nyker
309. Hallemarken
310. Kongstubbe
311. Tingsted
312. Vestermarie Plt.
313. Ørninge Bakke
314. Galgebakken
315. Feldspatbrud
316. Sortebjerg
317. Skibssætninger
318. Bobbestenen
319. Præsteskoven
320. Vestermarie
321. Kirkevej-gårde
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Aarsballehoejder
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Aarsballemarker
 
FM-senderen i Aarsballe
 
Herredsskel
 
Vandskellet manipuleres
 
Vandskellet til Kobbeaaen

Aarsballe - Årsballe - Arsbaldene

UTM 0491762 / 6110889
 
Splitsgårdsliniens grusbakker manifesterer sig meget smukt i landskabet omkring Årsballe. Læs mere om Splitsgårdslinien
 
Aarsballe i 1930erne
 
Det er dette landskab, der har givet navn til lokaliteten, ihvertfald kunne P N Skovgaard i sin Beskrivelse over Bornholm fra 1804 skrive:
".... Arsbaldegaard sydvest oppe ved Landeveyen fra Rønne til Gudhjem. Den har Navn af to smaa Bakker, hvorimellem Landevyen ligger, hvilket formedelst sin Figur kaldes Arsbaldene, da de ligne Bagdelen af et Menneske.."
Aarsballe har langt tilbage i tiden været vejknudepunktet, hvor hestetransporter mellem Rønne og Svaneke over Nybro krydsede vejen mellem Aakirkeby og nordlandet med Hammershus.
 
Aarsballe ligger i det nordvestlige hjørne af Højlyngen, og det var på Aarsballegård og Træbenegård aktiviteterne udfoldede sig.
 
En vindmølle blev bygget ved Træbenegård i slutningen af 1800-tallet og kort tid efter fulgte en smed med et nybygget smedeværksted.
 
Brugsen blev bygget i begyndelsen af 1900-tallet, og den udviklede sig hurtigt til at blive øens største varehus. Den blev nedlagt igen i midten af 1970'erne. På samme måde har andre erhvervsvirksomheder haft deres fødsel, liv og død i 1900-tallet.
 
På grund af sin højtliggende placering centralt på Bornholm blev Aarsballe i 1955 valgt til det sted, hvor den godt 125 meter høje FM-sender blev rejst, og i 1996 den 316 meter høje TV2-mast.
 
Denne sidste "er plantet" 116 meter over havets overflade, hvorfor toppen af senderen siges at være Danmarks højeste punkt, 432 meter over havets overflade!
 
Hvor hurtigt udviklingen og nedlæggelse af naturområder accelererer i disse år, kan et eksempel på sammenlægningen af Aarsballegårds, Rømeregårds og Letholmsgårds arealer til én stor mark.
 
I foråret 2009 blev markerne tilsået med majs - på tværs og trods af sognegrænser og tidligere ejendomsskel, grøfter og vådområder!
 
Kulturlandskabet led på en gang døden, og her forsvandt ligeledes eksistensmulighederne for den "lille natur"!
 

Siderne er bygget i en WEB123