Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 23. I Myrene
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
Kort
322. Nylars
323. Løvfrø-trængsler
324. Myregårdsmyren
325. Lobbæk-Lobberne
326. Klint
327. Smørenge
328. Bodelyngen
329. Vingevænge
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Nylars Kirke bygget ud i Myren
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)

Nylars Myr ved at løbe over A38
 
Nylars Myr midt i 1700-tallet
 
Nylars boldbaner på bunden af Nylars Myr
 
Nylars Myr - der pumpes vand ud af Myren
 
Koer i Smoerenge

I Myrene - Smørenge

 
Da Nylars kirke i sin tid blev bygget, blev den strategisk lagt på en lille tange ud i det omfattende vådområde - Nye Lars Myre.

Nylars Myr ved snesmeltning

De tidlige bebyggelser var, som det fremgår af vedstående kort fra 1746, lagt på den tørre jord. Således også 7. Vdg. Lille Myregård på sydkanten af Myren. Tryk her og se nærmere.
 
Den synes imidlertid hurtigt at være bukket under for rationaliseringen i landbruget allerede dengang og er blevet lagt ind under den nuværende 35. Sgd. Hovedgård.
 
Denne hed tidligere Havelgaard, men da Lille Myregaard i 1813 blev opgivet som Stæl uden bygning for 35. Sg., har den nærmest pr. automatik fået navnet "Hovedgården".
 
Da dræningen tog fat i midten af 1800-tallet blev de store eng- og mosearealer omvandlet til kultur.
 
Men, engang imellem får naturen lov til at vise, hvad der vil ske, når mennesket igen overlader området til naturens egne kræfter.
 
Det sker engang imellem ukontrolleret ved kraftige regnskyl og tøsmeltning, og fordi den gamle grøft midt i 1960'erne blev lagt i snævre rør gennem parcelhuskvarteret mellem Dyrendalsvej og Bjælkevej i Nylars opstår en naturlig opstuvning af vand omkring hal og forsamlingshus.
 
Natten mellem den 16. og 17. marts 2005 måtte man bede CF om hjælp, og i flere døgn pumpede man herefter hvert minut mere end 20.000 liter vand ud af myren for at det ikke skulle overskylle Nylarshallens store parketgulv!
 
Det svarer til, at der i døgnet blev flyttet en vandmasse svarende til omkring 30.000 m3!
 
Et kort til besøgssteder i Myrene kan fås frem ved at trykke her.
 

Siderne er bygget i en WEB123