Vis menu Søg

231 Skovriderminder

Skovriderminder

Rømers Minde

Bramsens Minde

I det følgende er samlet en oversigt over skovriderne i Almindingen, og i JUL på BORNHOLM fra 1937 er der på siderne 36 og 37 samlet et galleri over disse kongeligt udnævnte personer, i hvis hule hænder bornholmernes Alminding har hvilet.

Enkelte har endog efter deres virke fået rejst varige minder på deres tidligere arbejdsplads af en taknemmelig efterslægt.

 

- 1679 Holzførster Erik Mortensen

1688 - 1733 Holzførster Hans Christensen Piil

1733 - 1775 Holzførster Mathias Kettelsen

1775 - 1800 Holzførster Hans Bidstrup

1800 - 1836 Holzførster Hans Rømer

1836 - 1859 Skovrider Carl Fasting

1859 - 1867 Skovrider Wilhelm Friedrich Albrecht Roggenbau

1867 - 1880 Skovrider Georg Peter Ludvig Brüel

1880 - 1892 Skovrider Christian Emil Balsløw

1892 - 1900 Skovrider Adolf Steen

1900 - 1909 Skovrider Ludvig Bang Brüel

1909 - 1913 Skovrider William Andreas Blechinberg

1913 - 1933 Skovrider Kristoffer Bramsen

1933 - 1965 Skovrider Jørgen Alfred Nielsen

1965 - 1984 Skovrider Bent Engberg

1984 - 2006 Skovrider Tom Nielsen

2006 - Skovrider Søren Friese

 

I slutningen af 1700-tallet stod det ringe til med Almindingen, og svanekekøbmanden Jochum Ancker Bohn tilbød at købe skoven for 5000 Rigsdaler.

 

Staten afslog tilbuddet, men man blev klar over, at den siddende holzförster ikke duede og ansatte den 6. august 1800 en ny mand, Hans Rømer, med den opgave at indhegne og forstligt opelske skoven.

 

Hans Rømer var bornholmer af hele sit hjerte, godt nok noget kantet og selvrådig, men en arbejdets og handlingens mand. Han tjente indtil det tidspunkt som løjtnant i det sjællandske jægerkorps på Kronborg.

 

Hans Rømer elskede skoven og friluftslivet, men havde ingen forstlig uddannelse og blev således ansat ureglementeret.

 

Det skulle dog senere vise sig, at administrationen havde set rigtigt, og som tak for hans 36 års utrættelige virke i Almindingen, satte taknemmelige bornholmere i 1893 et minde i hans gamle planteskole syd for Christianshøj.

 

Det er en otte meter høj obelisk af rød almindingensgranit, tilhugget og slebet i Jacob Mogensens stenbrud ved Rønne, tryk her, og på et midterparti er indfældet et profilbillede i bronze. Den blev afsløret den 18. juni 1893, og på stenen kan man læse:

Hans Rømer,

Skovrider i Almindingen

1800-1836,

 

En taknemmelig Efterslægt reiste dette Minde 1893.

 

Tryk her og her og læs mere i Bornholms Tidende den 19. juni 1893 om afsløringen hin søndag eftermiddag i 1893.

 

 

Kristoffer Bramsens minde for foden af Hallebakken

1933 døde Skovrider Kristoffer Bramsen, og på en klippevæg ved stien fra Christianshøj og sydpå til Rømers Minde blev følgende indskrift hugget:

Kristoffer Bramsen

1913 Skovrider 1933

 

Medens Slægt og Sekler svinde

værner Skovens Folk dit Minde.

 

Endelig blev der i 1951 sat et minde over Skovrider Georg P L Brüel, og på en stor vandreblok på dyrskuepladsen i Hareløkkerne kan følgende vidnesbyrd læses:

Georg P L Brüel, 1829-1914

Frivillig i Krigen 1848

Skovrider paa Bornholm 1867-1880

Formand for Bornholms landøkonom. Foren. 1878-79

 

Sydfra kommen, dansk af sind - ung han satte livet ind,

stærk i Handling, klog i Raad øved her Manddoms Daad

Denne Plads hans Minde være og hans Offersind til Ære

Rejst 1951 af Landøkonomisk Forening

Hans Rømer 1800-1836
Hans Rømers medaillon
Rømers fortjenester
En taknemmelig efterslægt 1893
Børn fra Vestermarie hviler sig ved Rømerstatuen
Bergsøes minderune over Rømer i Fuglesangsrenden
Skovrider Kristoffer Bramsen. Billedet tilhører Bornholms Museum
Kristoffer Bramsen, skovrider 1913-1933
GPL Brüels minde i Hareløkkerne
Bøgen springer ud i Rømers Minde-anlæg