Vis menu Søg

16 Almindingen - Gammelskov

Almindingen - gammelskov

Almindingen er en af Danmarks smukkeste skove, for ingen andre steder i landet finder man en natur, der er lige så afvekslende og et landskab, der er så rigt og varieret som her.

 
Hallebakken i Almindingens Gammelskov
Almind betyder fælleseje, og både i øens landskab og i den jævne bornholmers bevidsthed indtager Almindingen en central plads.
"Kaart over Almindingen" 1863 - "paa Grundlag af Forstetatens Kaart".
 
 
I sin nuværende form er skoven ny, men ved Jomfrubjerget og Christianshøj er der stadig rester efter den gamle Alminding.
 
På disse steder findes skov med flere hundrede år gamle Egetræer og Avnbøge - træer, der dannede den oprindelige naturskov.
 
Fra den tidlige middelalder sporedes ved bondekulturens fremgang skovens tilbagegang. Kvæget og hjortevildtet afgnavede de friske skud og nyplantning fandt ikke sted.
 
Skovtyveri var talrige og udvisningen af træ til tømmer var hårdhændet.
 
Store dele af øen, der tidligere var bevokset med skov voksede til med lyng, og i slutningen af 1700-tallet var der af den tidligere så vældige skov kun tilbage godt 80 ha. omkring Kristianshøj og sydvest herfor langs Svenskebækken og Gamleborg.
 
Man blev fra statens side klar over, at den siddende Holzförster ikke duede, og i august 1800 ansatte man en ny, Hans Rømer, til at indhegne og forstligt opelske skoven.
 
Den første og mest påtrængende opgave var for Rømer opførelsen af et gærde, der kune holde kvæget borte fra nyplantningerne.
 
I 1809, efter fem års arbejde, stod det 10 km. lange gærde færdigt.
 
De store mængder sten, der blev anvendt til gærdet, blev samlet i det nærmeste lyngområde.
 
Herefter arbejdede han intenst på at få hele skoven indlemmet i det samme sogn og det samme herred.
 
Det lykkedes for ham i 1823, og siden har Almindindingen haft sin beliggenhed i Vestermarie sogn, der herefter er øens arealmæssigt største i Vester Herred.
 
Den seneste Driftsplan for Statens arealer på Bornholm i perioden 2015-2030 kan man læse i ved at trykke her, og der er planlagt mange nye initiativer for at gøre Almindingen til en endnu mere varieret skov med stor biodiversitet.
 
Tryk her og læs om de nye tanker vedrørende en naturnationalpark i og omkring Almindingen, som de er blevet foreslået af Rune Engelbreth Larsen.
 
Tryk her og luk op for et kort med Naturstyrelsens forslag til vandreture i Almindingen.
Almindingens to indhegninger. Rømers indre gærde fra 1809 og Fastings ydre gærde fra 1850'erne
Den gamle Alminding på Krakbakken
Centrale del af Almindingen på Herredskortet fra 1864 med Koldekildeløkke og Hareløkke øverst i kortet
Alfred Kure i stadsvogn i Almindingen
Kambregne
Koldekildehus med allé af lindetræer
Loklippen
Vintersport på Almindingens præparerede skispor