Vis menu Søg

37 Store Ringebakke

Store Ringebakke

- Storebæltsbroen

Ringebakkerne var i ældre tider udmark med vedvarende græs og lyng, hvor de omkringboende bønders får og kreaturer græssede.
 
På Hammers kort fra 1746 er disse bakker markeret i to dele, Lille Ringe og Store Ringe.
 
Kystsporet forbi Krogeduren omkring 1900. Billedet tilhører Bornholms Museum
Disse "ring"formede højdedrag på den bornholmske stejlkyst syd for Hammershus ragede inden den omfattende stenbrydning i slutningen af 1900-tallet 63 og 84 meter over havets overflade.

Langs denne stejlkyst fra Ginesminde til Vang og videre over Slotslyngen og Hammeren mod Sandvig løber redningsstien, der tidligere skulle muliggøre færdsel for redningsvæsenets vagtmandskab i uvejr.

Der er brudt granit i Ringebakkerne i mere end 100 år, og i området Klondyke tæt på kysten finder man i dag adskillige mindre vandfyldte brud. Læs nærmere om dette i afsnittet om Vang. Tryk her.
Tipvognsspor over kystklipperne. Billedet tilhører Bornholms Museum
Senere blev aktiviteterne intensiveret i to brud, Vang-bruddet umiddelbart syd for Vang med adgang til og gennem Vang ad den nuværende cykelvej samt Almeløkke-bruddet i den sydlige ende af Ringebakkerne med adgang til Borrelyngvej umiddelbart syd for Bukkegård.
 
I begge brud havde man specialiseret sig i at knuse granitten ned til skærver og paksten i forskellige størrelser. Granitten blev kørt til Hasle Havn i lastbiler og udskibet herfra.
 
Men i slutningen af 1960'erne etablerede stenbryderne et transportbånd inde fra knuseanlægget i Tværdalen i Vang-bruddet til et anløbssted for mindre coastere i form af en række sænkekasser ud fra kysten.
 
Anlægget var særdeles følsomt overfor vind og vejr, og det var kun i stille vejr, at det var muligt at udskibe den knuste granit herfra.
 
Midt i 1980'erne påbegyndte man en større industriel brydning, og for ikke at belaste beboerne i Vang med store transporter af granit blev de to brud Almeløkken og Vang-bruddet forbundet med en transportvej gennem det tidligere naturfredede landskab.
Stor aktivitet i stenbruddet for at skaffe granit til Storebæltsforbindelsen
De store indgreb i Ringebakkerne gjorde ondt på de lokale beboere, men stenbryderne havde fået en større leverance af granit til bygningen af Storebæltsbroen, og i stedet for at køre granitten til udskibning i Hasle etablerede man en lastekaj ud fra kysten.
 
Stenbryderne så store muligheder i at udnytte granitten ved Vang, men det bekymrede fredningsmyndighederne, at man planlagde at bryde ud i kystklipperne.
 
Ved at trykke her kan man læse om den lange fredningssag, der blev indledt for at beskytte områdets naturværdier imod ødelæggelse.
 
Stenbryderne så sig nødsaget til at bryde gennem kystklipperne og etablere en kørevej fra Vang-bruddet ud til lasteanlægget, og den afbrudte kyststi blev forsynet med en bro.
 
Denne blev erstattet af DGI-broen - et kunstværk af Peter Bonnén - en gave til Bornholm i forbindelse med afviklingen af DGI-landsstævnet på Bornholm i 2002. Tryk her og læs mere om dette kunstværk og indvielsen den 27. juni 2002.
 
 
Peter Bonnéns bro - et moderne kunstværk bringer kyststien fra syd til nord, eller omvendt?
Der var herefter direkte forbindelse fra Almeløkken gennem Ringebakkerne til dette anlæg, der siden er udvidet med en større forkastning til beskyttelse mod for store bølger.
 
Der var givet tilladelse til brydning af mere end 4,5 millioner m3 granit, men så meget kunne man trods alt ikke få afsat.
 
Stenbryderne havde forudset en eventuel leverance til Øresundsforbindelsen, men da man ikke fik den, kom man pludselig til at stå med en ret stor mængde granit på lager, og NCC lukkede som de sidste stenbrydere for brydningen af sten i 2003.
 
Siden har man været i gang med at rydde op efter brydningseventyret, som varede så kort, men som havde så stor indvirkning på datidens Store Ringebakke.
 
De nye former for levesteder er straks blevet udnyttet af flere arter fugle, og der sker en gradvis indvandring af flere forskellige usædvanlige plantearter, tilpasset de tørre klippepartier.
 
Et par Vandrefalke fandt allerede i 2012 en egnet klippehylde til at bygge rede og opfostre et kuld unger. Ligeledes er Sildemåge noteret i stenbruddet, medens Lille Præstekrave har taget sig til takke med de udstrakte flader i bunden af det "naturgenoprettede" stenbrud. 
 
Tryk her og se fuglefolkets seneste indberetninger fra bruddet.
Ny sø i det tidligere stenbrud
Senest har man i projekt "Mulighedernes land" fundet anvendelse for de store mængde vandbygningssten, stenbryderne havde efterladt. 
 
Shelteret i Vang Granit indvies ved taler af bl.a. en repræsentant fra Realdania i juni 2014

Ligeledes har man renoveret lasteanlægget med forkastning til et rekreativt sted for lystfiskere og om muligt badende på den nyetablerede sandstrand i læ af bølgebryderen. Tryk her og se mulighederne.

Intakt glatsleben klippe contra Nevadaklippens kanter
Kystklipperne ud for Ringebakkerne
Store og Lille Ringe med Tværdalen som adskillelse i 1746. Hammers kort.
Almeløkkebruddet
Tværdalen i 1967 med rester efter det dobbeltrettede tipvognspor ned til stranden. Billedet tilhører Bornholms Museum
Forberedelse til nye knuser og lasteanlæg i Tværdalen 1969. Billedet tilhører Bornholms Museum
Knuseren i Tværdalen i funktion først i 1970'erne. Billedet tilhører Bornholms Museum
Tværdalen i 1970erne
Udskibningsanlæg
Industriel virksomhed i stenbruddet
Vej etableret mellem Vang- og Almeløkkebruddet
Vejen var et voldsomt indgreb i et fredet landskab!
Oprydning efter industrieventyret, der varede så kort....
DGI-broen leder kyststien over "Tværdalen"
Oprydning og etablering af rekreativt anlæg på Vangpieren
Vangpieren - sandstrand på klippekysten
Oprydning i stenbruddet
Et nyt rekreativt område i det gamle brud
Shelter bygget oven på Tværdalens knuseanlæg