Vis menu Søg

141 Helletsbakkerne

Helletsbakkerne

- Helvedesbakkerne

I middelalderen var der så langt tilbage, der findes skriftlige kilder, et område nord for bakkerne med tre gårde, der må have ligget i paradislignende tilstand, heraf navnet Paradisbakkerne.

 
Som modvægt til dette var der i den østlige kant af bakkerne en gård, kaldet "Helluide-gård", på godt dansk Helvedesgård! Bakkerne umiddelbart vest for gården fik derfor betegnelsen Helvedesbakkerne!
Helvets Bakkker 1750erne
Senere gårdejere har åbenbart følt navnet belastende og ændret det til Helvetsgård og Helletsgård og dermed Helvetsbakkerne og Helletsbakkerne.
 
Højdepunktet i disse bakker blev i 1700-tallet benævnt Rytter Kull, 109 meter over havets overflade. Efter tilplantningen af det tidligere lyngområde er stedet i dag sløret og betydning for almenheden mindsket.
 
Geologisk er området særdeles spændende, idet undergrunden består af den røde grovkornede Svanekegranit, og der har været brudt sten både ved Rabækkegård og Helletsgård. 
Indeslutning af Rønne Granit i Svanekegranit

I nyere tid er der anlagt en ny sti, og med udgangspunkt i Oxemyre-P-plads fører den ind gennem disse Helvedesbakker, og man møder hurtigt en kampestenshytte, der er resterne efter den optiske telegraf, der var i funktion frem til 1868.

Som et supplement til bavnerne og for at få en hurtig og sikker kommunikation rundt på øen og mellem Bornholm og Christiansø indførtes i 1811 den optiske telegraf.
 
Sådan en optisk telegraf eller semafor blev udviklet af en franskmand, Claude Chappe, i 1792.
 
Ved hjælp af en høj mast med 10 vinger, der skiftevis kunne åbnes og lukkes, kunne man meddele sig over store afstande til hinanden i op til 1024 forskellige kombinationer med hver deres betydning.
 
Der blev oprettet syv stationer: Hammeren, Ruts Kirke, Rønne, Knudsker, Rytterknægten, Helvedesbakkerne, Højager i Østerlars og Christiansø, alle beliggende på høje punkter, således, at det var muligt at se fra den ene station til den anden.
 
Stien fører videre ud til stenbruddet med en fantastisk flot udsigt over østkysten. Helletsgård Stenbrud er det eneste igangværende i Svaneke-granittens udbredelsesområde.
 
Midtvejs mellem P-plads og stenhytte bemærker man et her i landet usædvaligt skovtræ, en "Ægte kastanje", der sammen med en eksotisk Eg må være plantet for år tilbage - ihvertfald hører de ligesom ikke hjemme sammen med skovens øvrige rødgraner.
Ægte Kastanje i Helletsbakkerne
Der går også et spor gennem skoven til Klint i Paradisbakkerne, men det er sjældent brugt og er vanskeligt at se i skovbunden i dag.
Helletsbakke Stenbrud
Geologisk Ekskursion til Hellets Bakke stenbrud
Telegraf hytte i Helletsbakkerne
Semafor på Aalandsøerne - sådan kunne den have set ud i Helletsbakkerne
Den optiske telegraf på Bornholm
Ældre vejviserskilt i Paradisbakkerne
Rundfinnet Radeløv i Helletsgårdsbruddet