Vis menu Søg

147 Gamleborg

Gamleborg

- i Paradisbakkerne

I det sydvestligste hjørne af Paradisbakkerne ligger et velbevaret borganlæg, hvis tidligste anlæg kan føres tilbage til tiden omkring 200 år efter Kr.
 
I middelalderen har Gamleborg ligget hen som ruin og på Herredskortet fra 1864 fremstår den overgroet af lyng i det sydvestligste hjørne af Ibsker Sogn.
 
Tænker man sig den slørende vegetation fjernet, vil borgknuden hæve sig 14 meter over det omgivende flade terræn. Mod nord ville en genskabelse af den nu tørlagte Borgesø forhindre adgangen herfra og mod sydøst rejser klippen sig 10 meter lodret op.
 
Det mærker man tydeligt, når man ad stien nærmer sig stedet i retning fra Linkisten.
Gamleborg - et orienteringskort
Gamleborg er en såkaldt tilflugtsborg fra jernalderen fra ca. 400 til 1000 år efter Kristus. Der er kun fundet få bosættelser bag voldens tykke mure.
 
Man kommer lettest til stedet ved at søge til P-plads ved Slamrabjergvej og herfra søge til stien med "Blå firkant".

Gamleborgs fritliggende klippebanke har øverst en ret ujævn klippeflade, der er indhegnet af en vold af jord og sten. Nogle steder mandshøj andre steder lavere.

Forsiden har en beklædning med "tør mur", der har raget så højt op over den bagved liggende voldgang, at den har udgjort brystværn.

Det meste af stenmuren er nu skredet ned, og volden ligger som en rundet rygning langs bakkekanten.

I sydvest har der været en opgang over bakken, som fører hen til en åbning i volden, hvis ender går forbi hinanden, så indgangen er dækket mod direkte adgang.

På nordsiden af voldindhegningen bemærker man en sammenstyrtet portbygning, hvortil en kørevej har ført.

Midtvejs på bakkeskråningen ses rester af en lavere vold, og i dalene nedenfor er rester af gamle dæmninger, som har holdt vandet tilbage i lavningerne.

Inde på borgpladsen er der en lille dam, som nu er tilgroet, men som selv i tørre somre skal kunne indeholde vand.
 
Under Kronprins Christians, den senere Christian VIII, besøg på Bornholm i 1824 gravede han indenfor borgmurene, og senest har Nationalmuseet undersøgt borgen i 1950'erne.
 
Gamleborg blev fredet i 1899.
 
Foruden de kulturhistoriske og historiske oplevelser på Gamleborg vil man gennem året kunne møde mange forskellige planter.
 
Fuglekirsebær, vintereg og almindelig ene vokser tæt og først på sommeren er de velduftende kaprifolier hyppige.
 
Og så er området sidst på sommeren på og omkring borganlægget en god svampelokalitet
Udsigt fra Gamleborg over Sydbornholm
Gamleborg - borggården
Gamleborg - en ruin i Højlyngen 1864
Sti gennem Gamleborg
Udsigt fra Gamleborg mod syd
Et Fuglekirsebærtræ har flækket et stykke granit med sine bare rødder!