Vis menu Søg

295 Duedalsvandet

Duedalsvandet

- Skarntydegran

Duedalsvandet ligger i Duedalen og havde allerede i 1839 dette navn, ifølge et håndtegnet kort i Lars Ipsens flora. Læs mere om denne floras ejer ved at trykke her.
 
Duedalsvandet tidlig sommer
På grund af sin landskabelige og oplevelsesmæssige værdi indgår stedet i Skovvæsenets markerede vandretur: "De skjulte søer" med udgangspunkt i Arboretet ved Segen skovfogedested.
 
Betydningen af ordet "Duedal" har i tidens løb givet folk grublerier, og nogle har på grund af en bogstavelig lighed foreslået "Dødedal", og at der her skulle have foregået menneskeofringer i gamle dage!
 
Helt så makabert har det nok ikke været, idet netop formen "Due" er et moderniseret "Doue", der er beslægtet med det nordiske "Dover", der netop karakteriserer en "blød sump", der bæver eller bevæger sig, når man træder ud på den.
 
Ligesom her i sydenden af Duedalsvandet, hvor der har udviklet sig en "bævende" eller nærmest gyngende hængesæk, bygget op af Sphagnum, Tørvemos, men som man fint kan passere tørskoet på skovvæsenets særdeles flotte spang, bygget op af egetræ.
 
Sumpen er smukt klædt i hvide Smalbladet Kæruld i den tidlige sommer, men også mindre almindelige arter af de såkaldte halvgræsser finder man ved at kigge nærmere efter som f.eks.: Forlænget Star, Grå Star og Stjernestar samt Top-Star, Bleg Star og Stiv Star.
 
Også Skov-Padderok er karakteristisk for skråningerne ned til vandet, der ellers er vokseplads for så usædvanlige arter som Hår-Tusindblad, Aflangbladet Vandaks og Fladfrugtet Vandstjerne.
 
Vandkanten er om sommeren hele vejen rundt dækket af Sump-Fladstjerne og Sump-Kællingetand med Vandnavle samt Manna-Sødgræs og Grenet Pindsvineknop voksende længere ude i vandet.
 
I det tidlige forår blomstrer den lyseblå Eng-Viol, og hen på sommeren er det den mere mørkeblå Djævelsbid, der tager over, medens Hovedfrytle og Fingerbøl pryder de mere tørre Hedelyng-dækkede skråninger.
 
Og så er der svampene, der er et helt kapitel for sig, men som i optimale år er særdeles talrige både antalsmæssigt og artsmæssigt.
 
På østsiden af Duedalsvandet har Skovvæsenet for år tilbage plantet det noget usædvanlige nåletræ Skarntydegran også kaldet Hemlock, med det latinske navn Tsuga .
 
Det er hjemmehørende i det vestlige USA, og navnet har det fået ved at de uens lange nåle dufter eller lugter som den dødeligt giftige skærmplante Skarntyde!
 
Tryk her og se Skarntyde på sin vokseplads ved Nexø.
Duedalsvandet ligger dybt, men kan nås ad en trappe
En højlyngsmose helt omgivet af skov
Duedalsvandet omkranset af Smalbladet Kæruld
Skarntydegranens "blomst"
Skarntydegran i den tidlige sommer
Skarntydegran-kogle