Vis menu Søg

21 Almindingen - Vestre Indlæg

Vestre Indlæg

I middelalderen lå "Højlyngen" eller "Storlyngen" hen som fælles græsgang for den bornholmske befolknings husdyr.

Ved en såkaldt kongelig resolution i 1832 blev denne ordning ophævet, og ved en ny lov af 25. maj 1842 blev Storlyngen delt mellem staten og de bornholmske sognekommuner
 
Ved denne lov overgik ca. 1800 ha. højlyngsjord til skovplantning øst og vest for den gamle Alminding, som Rømer havde fået indhegnet med et ca. 10 km. langt stengærde i 1809.
 
Størsteparten af arealet blev til det såkaldte Østre Indlæg, men også vest for Rytterknægten blev der rejst skov i det Vestre Indlæg.
 
Og der blev bygget tre skovløberhuse: Springbakkehus, Gulbakkehus og Skydevoldshus.
Den første store opgave, Staten stod overfor i denne nye skov, var bygningen af et nyt 20 km. langt stengærde.
 
Tryk her og luk op for et kort med Naturstyrelsens forslag til vandreture i Almindingen.
Store Granekule
Almindingsgærdet i Segen
Arboretet
Kæmpe-Star