Vis menu Søg

230 Gamleborg

Gamleborg

- Kongsgård i Vikingetid

En hyppigt refereret historie fortæller, at man i en engelsk rejseberetning fra 890'erne kan læse, at Bornholm på det tidspunkt havde sin egen konge.

 
Denne konge kunne fint have haft Gamleborg midt inde på øen som sin kongsborg, måske havde han endog selv bygget den.
Gamleborg fra luften juni 2006
Gamleborg har igennem hele vikingetiden været Bornholms hovedfæstning, og den er placeret på en svært tilgængelig klippeknude, 270 meter lang i den nord-sydlige retning og 110 meter bred.
 
Adgang til borgen fik man gennem portene i nord og og i syd. Indenfor borgområdet er det især mod nord og øst, at overjorden er blevet fjernet til voldbyggeriet, og i det nordligste hjørne finder man det vandhul, der har forsynet borgen med drikkevand.
 
I borgens centrale dele bemærkes nogle flade plateauer, hvor der kan have stået beboelsesbygninger.
 
Området er karakteriseret ved, at der er større fladedækkende bevoksninger af Svalerod, som man normalt kun træffer på i granitterrænet langs de nordbornholmske kyster.
 
Det er her, man ser den sjældne Soldatertæge suge saften ud af denne for andre dyr så giftige plante, men tægerne er kun påvist en eneste gang her inde i landet på Gamleborg - den 17. juni 2019!
 
Fåreafgrænsning indenfor murene på Gamleborg - i forsøget på at holde opvæksten i ave!
Endelig finder man på de mere fugtige arealer den sjældnere Tue-siv, men om dens forekost her kan forklares ved den tidligere større udveksling i Østersø-området er ikke umiddelbart mulig.
 
Omkring år 1100 forstærkede man volden omkring den vestlige del af borgplateuet med en to meter tyk, 275 meter lang og op til seks meter høj granitstensmur. Porten i syd blev muret til, og en ny og bredere port med tilhuggede marksten blev åbnet i sydvest.
 
Som hjørnesten er der her som i andre bornholmske byggerier fra den tidlige middelalder anvendt kvadre af komstadskalk, hvis nærmeste forekomst er i et stenbrud i Læsåen ved Vasegård, og hvor der også er brudt sten til Aa Kirke. Tryk her og læs mere.
 
Kort tid efter forstærkningen må Gamleborg imidlertid være opgivet som befæstning, idet Lilleborg blev påbegyndt opført omkring 1150, blot 700 meter NV herfor. Læs mere om Lilleborg ved at trykke her.
 
Gamleborg blev fredet i 1821
Rundfinnet Radeløv på Gamleborgs murværk mod nordvest

Vegetationen er generelt mangfoldig på og ved Gamleborg. F.eks. kan man på murværket finde en del planter af Rundfinnet Radeløv, som ellers udmærker sig ved at vokse på de bornholmske kystklipper - og Hammershus.

Stribet Kløver på Gamleborg

Ligeledes er Gamleborg vokseplads for den her på øen ellers så sjældne Finger-Star samt den noget almindeligere Stribet Kløver.

 

Gamleborg fra luften juni 2006

Tryk her og læs mere i Naturstyrelsens folder, der beskriver historien både på Gamleborg - og Lilleborg.

Gamleborg højt over den flade Ekkodalen
Gamleborgs oprindelige indgang fra syd
Svalerod tæppedannende på dele af Gamleborg
Svalerod-blomst
Honningbi på Svalerod
Soldatertæge på Gamleborg 17. juni 2019 - en yderst sjælden iagttagelse
Gamleborgs nordvestskråning overgroet af buskvækst - med får
Fåreafgrænsning udenfor murene på Gamleborg
Tuesiv vokser på sti over Gamleborg
Skov-Star på Gamleborg
Finger-Star - en sjælden plante, vokser på Gamleborg
Læge-Ærenpris
Får græsser mindesmærket af for at det ikke skal dækkes af vegetation og sløre konturerne