Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 4. Ringebakkerne :: 37. Store Ringebakke
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
Kort
33. Ginesminde
34. Jons Kapel
35. Blåskinsdalen
36. Duehullet
37. Store Ringebakke
38. Vang
39. Ringedalen
40. Krogeduren
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Strand ved Klondyke
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Ringebakkerne i 1746
 
Knuseanlæg til skærver i Almeløkken
 
Knuseanlæg til skærver på kystklipperne i datidens "Tværdalen"
 
Lastebaand til skærver først i 1970'erne
 
Brydning af vandbygningssten til Storebæltsforbindelsen sidst i 1980erne
 
Vejanlaeg mellem Almeloekken og Vangbruddet var et stort indgreb i den fredede Store Ringebakke
 
Forbindelsesvejen mellem Almeloekken og Vangbruddet
 
Nevada-klippen - et minde om de høje Store Ringebakker foer ste
 
Stop i stenbrydningen 2008
 
Renovering af stenbrud med soe
 
Vandrefalk, Sildemaage og Lille Praestekrave indvandrer i Ringebakkebruddets klipper i foraaret 2012
 
Vejen ud til pieren og sandstranden etableres
 
Vangpier i sommerkuling
 
Shelter over tidligere skaervedepot

Store Ringebakke - Storebæltsbroen

UTM 0483082 / 6121913
 
Ringebakkerne var i ældre tider udmark med vedvarende græs og lyng, hvor de omkringboende bønders får og kreaturer græssede.
 
På Hammers kort fra 1746 er disse bakker markeret i to dele, Lille Ringe og Store Ringe.
 
Disse "ring"formede højdedrag på den bornholmske stejlkyst syd for Hammershus ragede inden den omfattende stenbrydning i slutningen af 1900-tallet 63 og 84 meter over havets overflade.

Langs denne stejlkyst fra Ginesminde til Vang og videre over Slotslyngen og Hammeren mod Sandvig løber redningsstien, der tidligere skulle muliggøre færdsel for redningsvæsenets vagtmandskab i uvejr.

Der er brudt granit i Ringebakkerne i mere end 100 år, og i området Klondyke tæt på kysten finder man i dag adskillige mindre vandfyldte brud. Læs nærmere om dette i afsnittet om Vang. Tryk her.

Tipvognspor fra Klondyke ca. 1900. Billede tilhoerer Bornholms Museum

Senere blev aktiviteterne intensiveret i to brud, Vang-bruddet umiddelbart syd for Vang med adgang til og gennem Vang ad den nuværende cykelvej samt Almeløkke-bruddet i den sydlige ende af Ringebakkerne med adgang til Borrelyngvej umiddelbart syd for Bukkegård.
 
I begge brud havde man specialiseret sig i at knuse granitten ned til skærver og paksten i forskellige størrelser. Granitten blev kørt til Hasle Havn i lastbiler og udskibet herfra.
 
Men i begyndelsen af 1970'erne etablerede stenbryderne et transportbånd inde fra knuseanlægget i Tværdalen i Vang-bruddet til et anløbssted for mindre coastere i form af en række sænkekasser ud fra kysten.
 
Anlægget var særdeles følsomt overfor vind og vejr, og det var kun i stille vejr, at det var muligt at udskibe den knuste granit herfra.
 
Midt i 1980'erne påbegyndte man en større industriel brydning, og for ikke at belaste beboerne i Vang med store transporter af granit blev de to brud Almeløkken og Vang-bruddet forbundet med en transportvej gennem det tidligere naturfredede landskab.

Stor granitbrydning til Storebaeltsforbindelsen

De store indgreb i Ringebakkerne gjorde ondt på de lokale beboere, men stenbryderne havde fået en større leverance af granit til bygningen af Storebæltsbroen, og i stedet for at køre granitten til udskibning i Hasle etablerede man en lastekaj ud fra kysten.
 
Stenbryderne så store muligheder i at udnytte granitten ved Vang, men det bekymrede fredningsmyndighederne, at man planlagde at bryde ud i kystklipperne.
 
Ved at trykke her kan man læse om den lange fredningssag for at beskytte områdets naturværdier
 
Stenbryderne så sig nødsaget til at bryde gennem kystklipperne og etablere en kørevej fra Vang-bruddet ud til lasteanlægget, og den afbrudte kyststi blev forsynet med en bro.
 
Der var herefter direkte forbindelse fra Almeløkken gennem Ringebakkerne til dette anlæg, der siden er udvidet med en større forkastning til beskyttelse mod for store bølger.
 
Der var givet tilladelse til brydning af mere end 4,5 millioner m3 granit, men så meget kunne man trods alt ikke få afsat.
 
Stenbryderne havde forudset en eventuel leverance til Øresundsforbindelsen, men da man ikke fik den, kom man pludselig til at stå med en ret stor mængde granit på lager, og NCC lukkede som de sidste stenbrydere for brydningen af sten i 2003.
 
Siden har man været i gang med at rydde op efter brydningseventyret, som varede så kort, men som havde så stor indvirkning på datidens Store Ringebakke.
 
De nye former for levesteder er straks blevet udnyttet af flere arter fugle, og der sker en gradvis indvandring af flere forskellige usædvanlige plantearter, tilpasset de tørre klippepartier.
 
Et par Vandrefalke fandt allerede i 2012 en egnet klippehylde til at bygge rede og opfostre et kuld unger. Ligeledes er Sildemåge noteret i stenbruddet, medens Lille Præstekrave har taget sig til takke med de udstrakte flader i bunden af det "naturgenoprettede" stenbrud. 
 
Tryk her og se fuglefolkets seneste indberetninger fra bruddet.
 
Ny soe i bunden af Store Ringebakkebruddet
 
Senest har man i projekt "Mulighedernes land" fundet anvendelse for de store mængde vandbygningssten, stenbryderne havde efterladt. Tryk her og læs mere.
 
Ligeledes har man renoveret lasteanlægget med forkastning til et rekreativt sted for lystfiskere og om muligt badende på den nyetablerede sandstrand i læ af bølgebryderen.
 
Tryk her og se mulighederne.
 

Siderne er bygget i en WEB123