Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 12. I Pelles fodspor :: 151. Ravnedal og Tamperdal
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
Kort
140. Klint -Paradisbakkerne
141. Helletsbakkerne
142. Fjældstauan
143. Rokkestenen
144. Grydesø
145. Slingesten
146. Linkisten
147. Gamleborg
148. Ellesmyr
149. Midterpilt
150. Majdal
151. Ravnedal og Tamperdal
152. Dybedal
153. Gamledam
154. Oksemyr
155. Kodal
156. Østre Pilt
157. Aarsdale Ret
158. Gryet
159. Bodils Kirke
160. Slamrebjerg
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Ravnedal - en glatpoleret klippeside
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Nasken
 
Adgang forbudt
 
Skovgaesten inviteres velkommen
 
Jaettebul ovenopaa Ravnedal-klippen
 
Tamoerdalen - set fra SV
 
Tamperklippen

Ravnedal - Tamperdal - Tamperret

UTM 0505605 / 6105759
 
Følger man stien, der er markeret med "Gul trekant" gennem bakkerne kommer man fra Majdalen direkte ned i Ravnedalen.

Ravnedal

Sydligst i Ravnedal bemærker man bautastenen "Nasken". Navnet hentyder til, at den tidligere ejer af skoven, bonden på Naskegård i Ibsker, havde udset sig denne bautasten som gravsten på Skt. Ibs. Kirkegård. Men, de underjordiske må have forhindret dette projekt!

I øvrigt er navnet "Nask" en omskrivning af et slægtsnavn til ejerne i 1700-tallet, bl.a. Anders Jensen Nasch.
 
Ravnedal er en særdeles flot sprækkedal, nok øens flotteste, der har glatslebne sider efter isens aktivitet for måske mere end 50.000 år siden.
 
Man kan med sine hænder føler klippens "glathed" og lade sig overvælde af de modellerende kræfter isen har i sig, når den maser sig ind gennem sprækker i det bornholmske grundfjeld.

Langs det mindre vandløb i bunden af dalen bemærkes Tørvemos, Sphagnum, og bregner i mængder. Og så slutter dalen mod nord af med at blive en særdeles artsrig ellesump med et rigt fugleliv samt en varieret og meget anderledes flora end de få meter længere mod syd "oppe i lyngen".

Stien, der forbinder Ravnedal med Tamperdal kan tit være fugtig, idet man reelt går gennem denne artsrige ellesump, men det vil være en landskabelig ulykke, hvis man forsøger at grøfte området tørt.
 
Ovenpå Ravnedal-klippen ligger en "Jættebujl", men idet man herved kommer til at forlade den autoriserede sti, møder man et skilt med den uvenlige besked: "Privat ingen adgang"!
 
Informationerne på dette officielle skilt hilser skovgæsten velkommen, velkommen også til at opleve de sydbornholmske jættebujla.

Tamperdal har sit navn efter at der i "Højlyngstiden" var ansat en såkaldt "Stavnsmand", der skulle overvåge retstilstanden i Ibsker Højlyng, hvor bønderne havde deres kvæg gående om sommeren.

Undertiden kaldte han bønderne til samling og retsmøder på Tamperklippen, hvor lovovertræderne blev idømt "tamp" eller klø!

Denne private domstol har lokalt været kaldt "tamperretten", og de pågældenede lokaliteter har fået navn derefter.

Sydligst i dalen finder man Tampermyr og umiddelbart syd for den stiger landskabet voldsomt op til Tamperklippen.

 

Siderne er bygget i en WEB123