Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 16. Alm. Gammelskov
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
Kort
225. Middelalderskoven
226. Christianshøj
227. Jomfrubjerget
228. Klemmekuld
229. Hallebakken
230. Gamleborg
231. Skovriderminder
232. Rømers landevej
233. Lysthuset
234. Græssøen
235. Lilleborg
236. Borresø
237. Chr.høj Trinbrædt
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Heste i Bastemose
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Kure i charabanch
 
Kambregne ved Ravnekaer
 
Koldekildehus
 
Loklippen ned til Vallensgaardsmosen
 
Paa ski gennem Almindingen
 
Ener ovenpaa Ekkodalsklippen
 
Kanetur ovenpaa Ekkodalsklipperne

Almindingen - gammelskoven

Almindingen er en af Danmarks smukkeste skove, for ingen andre steder i landet finder man en natur, der er lige så afvekslende og et landskab, der er så rigt og varieret som her.

Hallebakken - gamle egetraer

 
Almind betyder fælleseje, og både i øens landskab og i den jævne bornholmers bevidsthed indtager Almindingen en central plads.
 
 
Almindingen i 1850erne
Almindingen 1850 med Koldekildeløkke og Hareløkke øverst
 
I sin nuværende form er skoven ny, men ved Jomfrubjerget og Christianshøj er der stadig rester efter den gamle Alminding.
 
På disse steder findes skov med flere hundrede år gamle Egetræer og Avnbøge - træer, der dannede den oprindelige naturskov.
 
Fra den tidlige middelalder spores ved bondekulturens fremgang skovens tilbagegang. Kvæget og hjortevildtet afgnavede de friske skud og nyplantning fandt ikke sted.
 
Skovtyveri var talrige og udvisningen af træ til tømmer var hårdhændet.
 
Store dele af øen, der tidligere var bevokset med skov voksede til med lyng, og i slutningen af 1700-tallet var der af den tidligere så vældige skov kun tilbage godt 80 ha. omkring Kristianshøj og sydvest herfor langs Svenskebækken og Gamleborg.
 
Man blev fra statens side klar over, at den siddende Holzförster ikke duede, og i august 1800 ansatte man en ny, Hans Rømer, til at indhegne og forstligt opelske skoven.
 
Den første og mest påtrængende opgave var for Rømer opførelsen af et gærde, der kune holde kvæget borte fra nyplantningerne.
 
I 1809, efter fem års arbejde, stod det 10 km. lange gærde færdigt.
 
De store mængder sten, der blev anvendt til gærdet, blev samlet i det nærmeste lyngområde.
 
Herefter arbejdede han intenst på at få hele skoven indlemmet i det samme sogn og det samme herred.
 
Det lykkedes for ham i 1823, og siden har Almindindingen haft sin beliggenhed i Vestermarie sogn, der herefter er øens arealmæssigt største, og Vester Herred.
 
Et kort til besøgssteder i Almindingens gammelskov kan man få frem ved at trykke her.
 
Og den seneste Driftsplan for Statens arealer på Bornholm i perioden 2015-2030 kan læses ved at trykke her.
 

Siderne er bygget i en WEB123