Vis menu Søg

130 Bavnehøj

Bavnehøj - Baunehøj

- Nørremark

I 1978 blev hele kyststrækningen mellem Årsdale og Nexø fredet, et areal på knap 69 hektar, der går under betegnelsen Nørremark.
 
 
Selv om området ejes af 20 lodsejere, har ingen af de berørte lodsejere været imod fredningen eller at offentligheden får adgang til den.
 
 
Med fredningen har man nemlig ønsket at bevare og beskytte både de landskabelige og de kulturhistoriske værdier.
 
Fredningen betyder også, at myndighederne har mulighed for naturpleje, som blandt andet indbefatter at tilvæksten holdes nede.
 
Læs fredningsdeklarationen ved at trykke her.
 
Fredningen rummer en del forsvarsanlæg, og de afspejler de forskellige magtforhold, der har hersket i Østersøen op gennem middelalderen og nyere tid.

Kun få steder i Danmark er der opført så mange skanser langs kysten som på Bornholm. Men lige så vigtigt som et effektivt kystforsvar var også en hurtig alarmering af landeværnet.

At tænde bål på højtliggende steder har helt fra middelalderen været et effektivt alarmsignal.

På Bornholm har sådanne bavner ofte været placeret på højdedrag eller på oldtidsgrave i nærheden af kysten.

Selve bavnen bestod af fire lodrette stokke holdt sammen af et kryds foroven og var fyldt med risbrænde. Brugen af oldtidshøjene som bavneplads har ofte givet navn til stedet, Bavnehøj og Bavnebakke. Tryk her og læs mere om Bavner.
 
Vegetationen på bavnen er typisk bornholmsk, bl.a. den i dag sjældne Skovelm og Benved, Hânapungatræ.

I en vig nedenfor højen har lokale beboere indrettet sig med et ophalersted til et par både. Længere mod nord stikker et mindre næs ud på særdeles grundt vand, og ved lavvande samler der sig her et større opbud af måger og vadefugle.

I de flade kystklipper lige om hjørnet ved Skaaret, tryk her, finder man talrige små flade strandenge, bl.a. også med sjældne planter som Vibefedt og Melet Kodriver
Bavnehøj - Hauberg 1883
Bavnehøj-vejgennemføring
Bavnehøje, sorte trekanter, på Bornholm
Benved i blomst
Benvedfrugter
Skovelm med frugter, manna
Melet Kodriver i udspring