Vis menu Søg

Bavner

I sin "Militair-Beskrivelse over Øen Bornholm - udarbejdet i Vinteren 1813 til 1814" har Ulrich Salchow givet en samlet oversigt over øens bavner.

 

Salchow var "Overadjutant i Hs. Kongelige Majestæts Generalstab, og fra Januari-Maaned 1808 til April-Maaned 1814 Kommandeur for Gouvernementsstaben, samt tjemesteforrettende Generalquartermester paa Bornholm".

 

En afskrift af Salchows skriverier er foretaget af Aage Rohmann og E. Kofoed og udgivet for Bornholms Historiske Samfund af Aage Rohmann og Th. Lind i 1954.

Skriftet er herefter indscannet af formanden for Bornholms historiske Samfund Jesper Vang Hansen og kan hentes "på nettet" ved at trykke her.

Bavner er sammen med Allarmkanoner noteret fortløbende i hvert af øens fem "divisionsdistrikter".

Bavne - Hauberg 1879

 

 

I det følgende refereres til  Salchows originale materiale, og bavnerne er opstillet fortløbende for hele øen uden hensyntagen til, at de oprindeligt var samlet i herreder og "divisioner".

 

"For at sammenkalde denne Bevæbning til at samles paa Allarmpladserne bruges tre Slags Signaler: Allarmskud, Baunerild og Klokkeringen.

Til Betjening af Allarmkanonerne , som paa passende Høider ere plasserede, og af Baunerne, som ligeledes paa Høiderne, men i meget større Antal ere satte,, og som bestaae af tørre Grene og Quiste, sammenflettede til en Cylinder, 8 Fod høi og 2½ Fod i Gjennemsnit, ere Folk af Herredskompagnierne ... ansatte, til hver Allarmkanon 1 Mand, til hver Baune 2, hvoraf den ene, som er ansvarlig for Baunens Vedligeholdelse og for paapasselighed af Signalering, hedder Baunemester, den anden hans Medhjelper ..."

 

"De Steder, hvor Bauner ... for nærværende Tid ere opførte, ere følgende":

1. I Aaker Sogn - paa Bøeshøie-Høie ved 48. S.E. eller Limensgaard, 3/8 Miil S.t.V. for Aakirkebye

2. I Aaker Sogn - paa Faarebyebakken ved Høilyngen, 1/4 Miil N. Aaekirkebye

3. I Aaker Sogn - paa Smaalyngen, 3/8 Miil S.O. for Aakirkebye

4. I Pedersker Sogn - ved Bakkehusene, 2000 Alen S.S.V for Kirken

5. Paa Grændsen af Pedersker og Poulsker Sogn paa Rispebierg, 2500 Alen V.S.V. for Poulskirke

6. I Bodelsker Sogn, paa Slamrebierg, 2000 Alen N.N.O. for Bodelskirke.

7. I Ibsker Sogn paa Ræveods-Bakken ved Stranden, 2500 Alen Sønden Aarsdale

8. I Ibsker Sogn paa Helvedesbakken, 3/8 Miil S.t.O for Ibskirke

9. I Ibsker Sogn paa Træhøien, østen for 10. og 11. V.G. eller Brændesgaard, 1/4 Miil V.S.V. for Svannike

10. I Østermarie Sogn paa Brændesmark, 5/8 Miil østen for Østermariækirke, henimod Listad.

11. I Østermarie-Sogn paa Egebiergsbakken Vesten for 41. og 42. S.E. eller Hallegaarden, 3/8 Miil S.O. for Østermariekirke

12. I Østermarie-Sogn paa Skrahallen, 2000 Alen Østen for Kirken, N. for Landeveien.

13. I Østermarie Sogn paa Grynmøllebakken, østen for 4. V.G.eller Friegaarden, 1/4 Miil N.N.V. for Kirken, Østen Landeveien

14. I Østermarie Sogn paa 12 S.E. eller Krusegaards Grund, 14 Miil N. for Kirken

15. I Østerlarsker Sogn ved Strandbye, 3/8 Miil O.N.O. for Østerlarskirke

16. I Østerlarsker Sogn paa Stangekrogsbakken ved Lyngen, 1/4 Miil N.V. for Kirken

17. I Østerlarsker Sogn på Kongensmark, noget Vesten for Gudhiem

Forsvarsanlæg omkring Gudhjem i 1813 på von Salchows søkort med Bavnen nr. 17 -"paa Kongensmark noget vesten for Gudhiem"

18. I Røesogn - paa 7. V. eller Hallegaards Grund, 2000 Alen østen  Kirken S. for Landeveien

19. I Roesogn paa 9. S.E. eller Kildesgaards Grund, 1000 Alen N.V. for Kirken S. for Landeveien

20. I Røesogn paa Høieremshøi paa 4. S.E. eller Brøddegaards Grund 3/8 Miil N.V. for Kirken, S. for Landeveien.

21. I Olskersogn - paa 30 S:E: eller Lynggaards Grund, ved Lyngen, 3/8 Miil S.O. for Olskirke

22. I Olskersogn paa Klinten paa 14. S.E. eller Lundegårds Grund, 1/3 Miil N.t.O. for Kirken

23. I Olskersogn paa Hammeren, 1000 Alen N.t.V. for Sandvig

24. I Ruthsker Sogn paa 16. S.E. eller Borregaards Grund 1/2 Miil norden Ruthskirke.

25. I Ruthsker sogn paa 7. S.E. eller Høegegaard 1/4 Miil N.V. for Kirken

26. I Ruthsker Sogn paa 1. S.E. eller Puggegaard 1/4 Miil V.t N. for Kirken

27. I Ruthsker Sogn paa Ellehøi 2500 Alen S.t.V for Kirken, lidt Ø. af Landeveien til Allinge

28. I Ruthsker Sogn paa Møllehøien, 500 Alen N. for Kirken

29. I Klemenskersogn noget norden for Onsbierg, 1/2 Miil N.t.O for Klemenskirke

30. I Klemenskersogn paa Duebjerg, 3/8 Miil vesten for Kirken

31. I Klemenskersogn N.V. for 27. S.E. eller Kuregaard, 3/8 Miil østen for Kirken

32. I Nyekiærsogn ved 18. S.E. eller Holmegaard, 3/8 Miil V.N.V. for Nyekirke

33. I Nyekiærsogn 1/8 Miil N.O. for Kirken

34. I Nyekiærsogn ved 6 S.E. eller Hallegaard, en god 1/4 Miil østen Kirken

35. I Knudskersogn paa Udmarken ved Stranden 3/8 Miil norden for Rønne

36. I Knudskersogn paa Knudsker-Udmark, 1/8 Miil norden Knudskirke

37. I Knudskersogn paa Blemmelyng imellem Knudsker og Nylarskersogn paa saakaldte Skadekrog, 1/3 Miil S.O. for Knudskirke

38. I Nyelarskersogn paa Udmarken ved Stranden S.O. for Korsodde, en god 1/4 Miil V.N.V. for Arnager

39. I Nyelarskersogn 1/8 Miil vesten for Nyelarskirke, sønden ved Landeveien

von Salchows Bavne nr. 39 "i Nyelarskersogn 1/8 Miil vesten for Nyelarskirke, sønden ved Landeveien"

40. I Vestermariæsogn - paa Klinten 3/8 Miil sønden for Vestermariæ Kirke

41. I Vestermariæsogn - ved 68 S.E. eller Lykkegaard 1/2 Miil S.O. for Kirken 

42. I Vestermariæsogn - ved 7 V.G. eller Sose, neppe 1000 Alen fra Stranden

43. Ved Aakirkebye, paa Klintebakken, 1000 Alen S.V. for Byen

44. I Aakersogn paa Egebyebakken ved Lyngen, 5/8 Miil østen for Aakirkebye, noget norden for Landeveien

45. I Boelskersogn paa den søndre Side af Slamrebierg ved 3 V.G. i Bodelskersogn, 1200 Alen O.N.O. for Bodelskirke

46. I Ibskersogn paa Paradisbakken  en god 1/4 Miil sønden for Ibskirke

47. I Østermariæsogn ved 56. S.E.G. eller Gadebye, 3/8 Miil S.t O. for Østermariæ-Kirke

48. I Grændseskiællet af Østermariæ og Østerlarsker Sogne paa Stangemarken, en god 1/4 Miil S.t.O. for Østerlarskirke

49. I Klemenskersogn ved 36 S.E. ved Piberegaard, næsten 3/4 Miil S.O. for Klemenskirke

50. I Klemenskersogn paa Simblegaards Bakken, 1/8 Miil V.t.N. for Klemmens-Kirke

51. I Vestermariæ Sogn paa Tingsted, 3/8 Miil N.O. for Vestermariæ Kirke

52. I Vestermariæ Sogn ved 67 S.E. eller Pindelykkegaard, 1/8 Miil N.O. for Vestermariæ Kirke

 

Bavnernes placering kan findes på von Salchows "søkort" fra 1813, der via nettet kan rekvireres på: https://hkpn.gst.dk/ 

 

Illustration for en "Bavne" på von Salchows kort, tryk her

 

En nyere bearbejdelse af dette materiale er foretaget af Jens Chr. Skaarup og kan læses i:  De bornholmske Kystskanser 2016s afsnit: "Bavner, alarmkanoner og Den Optiske Telegraf".

Bavnernes placering på nutidigt kort i Jens Chr. Skårups: De bornholmske Kystskanser