Vis menu Søg

Bornholmske redningsstier - kyststier

Så langt tilbage i tiden, som der har været sejlads langs de bornholmske kyster, har der været et korps af strandvagter, der afpatruljerede kysten for eventuelle strandinger.

 

 

Tulaknajl-stien ud for Sletten mellem Gudhjem og Melsted
Den første egentlige strandingslov her i landet blev vedtaget af folketinget i 1895, læs nærmere om den ved at trykke her.
 
I lovens §1 er iøvrigt nævnt, at: 
"For kyststrækninger, hvor der ikke er ansat strandfoged, udføres de opgaver, der er tillagt strandfogden, af sognefogden...".
 
Sognefoged kaldtes sandemand på Bornholm, og om dennes funktioner kan læses ved at trykke her.
 
Bornholms kyst er delt op i 20 strandfogeddistrikter. Se disse ved at trykke her.
 
 
 
Redningssti på østkysten
Det var især i stormvejr og usigtbar snefygning at uheldene kunne opstå, og det var barskt for disse vagter at foretage disse afpatruljeringer.
 
På syd- og vestkysten op til Ginesminde var det muligt at gå langs havet på stranden, men på klippekysten fra Ginesminde og øen rundt til Balke, måtte der etableres en rimelig farbar redningssti.
 
Hver strandvagt havde så en strækning at overvåge, og på steder, hvor der ikke var andre muligheder at søge læ, opførte man træskure, hvor vagten kunne søge læ i barskt vejr.
 
Man finder fortsat to af disse læskure, et ved stien gennem Store Ringebakke og et ved stien i Slotslyngen.
 
På vedhæftede kort er angivet de stier på strækningen fra Ginesminde over Hammeren til Svaneke og videre til Balke, der er anlagt specielt til korpset af strandvagter.
12 strandvagtsstrækninger på redningsstier
De samme strækninger er listet op nedenunder, og forslag til ture på de enkelte strækninger kan fås ved at aktivere de forskellige links.
 
 

1. Ginesminde-Vang - tryk her for en tur på strækningen.

2. Vang-Hammerhavn - tryk her for en tur på strækningen.

3. Hammerhavn-Sandvig - tryk her for en tur på strækningen.

4. Løsebæk-Sandkås - tryk her for en tur på strækningen.

5. Bådsted-Stevelen - tryk her for en tur på strækningen.

6. Stevelen-Nørresand - tryk her for en tur på strækningen.

7. Gudhjem-Kobbeå - tryk her for en tur på strækningen.

8. Saltune-Bølshavn - tryk her for en tur på strækningen.

9. Listed-Svaneke - tryk her for en tur på strækningen.

10. Hullehavn-Hestekløve - tryk her for en tur på strækningen.

11. Aarsdale-Nexø - tryk her for en tur på strækningen.

12. Nexø-Balke - tryk her for en tur på strækningen.

 

Vagtmandshytte ved stien i Ringebakkerne

I 1993 udgav Bornholms Amtsråd en Guide, der beskriver kyststien hele øen rundt i 23 etaper. Tryk her og læs mere.