Vis menu Søg

29 Hasle Sydstrand

Hasle Sydstrand

- Svaneøgler

Over ca. 1 km langs kysten syd for Hasle havn strækker der sig en lav, ca. 2 meter høj kystklint med aflejringer fra Nedre Jura.
 
Se geologisk tidstavle ved at trykke her.
 
I bogen Geologisk Set Bornholm er lokalitetens kvaliteter beskrevet på følgende vis:
Hasle Formationen, der er 80-100 meter tyk og fra Nedre Jura, består på denne lokalitet af grovkornede siltsten og finkornede sandsten i rustrøde og gulbrune farver.
Sandkornene er fast sammenkittet af jernholdige materialer, og sandstenen er hårdere end de fleste andre Mesozoizke aflejringer.
I aflejringerne ses forskellige sedimentstrukturer, hvoraf de mest karakteristiske er store bølgende banker og brede trug bestående af krydslejrede lag.
De krydslejrede banker og trug er ofte begrænset opadtil af erosionsflader med trug, der indeholder grovkornede sandsten med grus og fossilrester.
Strukturerne og fossilindholdet viser, at Hasle Formationen er dannet i havet på 10-40 meters dybde. Kysten har ligget tæt ved, øst for aflejringsområdet, hvor grundfjeldet har været blottet langs en forkastningszone. De mange kantede kvarts- og feldspatkorn, der findes i sandstenen og især i erosionstrugene stammer formodentlig fra det blottede grundfjeld.
I sandstenslagene er det muligt af finde marine fossiler som f.eks. ammoniter, belemnitter, muslinger, snegle brachiopoder, hajtænder, fiskerester og krybdyrrester.
Haslesandstenen er således den eneste danske aflejring, hvor der er fundet rester af de store marine krybdyr, der kaldes svaneøgler, Plesiosaurer.
 
 
Tand fra en svaneøgle
Det er bl.a. til de "Bornholmske bistandsbissers" ære, at man i dag kan fremvise så mange fund af disse spændende fortidsdyr, hvoraf de fleste kan opleves på NaturBornholm i Aakirkeby.
 
De bornholmske bistandsbisser var en sammenslutning af bistandsklienter, der med en dynamisk talskvinde i Regitze Benthien og under kyndig vejledning af Palæontologen Dr. Niels Bonde.
 
De virkede omkring årtusindskiftet og frembragte en hel del nye og i flere henseender enestående geologiske fund til en bedre forståelse af den bornholmske forhistorie.
 
Området i Hasles sydlige udkant med disse enestående geologiske kvaliteter er særdeles velbesøgt af de mange turister, der besøger museumsrøgerierne om sommeren.
 
Har man endnu ikke smagt de bornholmske specialiteter som røgede sild andre steder på øen, så er et hvil og en lille spisepause absolut at anbefale her ovenpå fortidens lag af svaneøgler.
 
Hasle Museumsrøgerier
Museumsrøgerierne er endnu en af Foreningen Bornholms fortjenester. Læs mere om dette på foreningens hjemmeside ved at trykke her.
 
Om vinteren holder en hel del forskellige havfugle som blishøns, ænder og svaner til på det flade vand ud for kystklinten.
 
Er man rigtig heldig, får man kig på en overvintrende stær eller den sjældne vadefugl Sortgrå ryle
Siltsten i klinten under museumsrøgerierne
Krydslejring i klinten
Lag af grovere materiale - stormlag
Lerjernsten i klinten
Hajtænder
Plesiosaur-luffe
Plesiosaur - Svaneøgle på NaturBornholm
Professor Niels Bonde sammen med repræsentanter for Sammenslutningen af Bistandsklienter
Regitze Benthien overrækker Formand for NaturBornholm Birthe Juel-Jensen sin bog om "De bornholmske dinosaurer"
Hasle røgeri
Cykelvej fører direkte til museumsrøgerierne