Vis menu Søg

245 Jægergrotten

Jægergrotten

- Styrtebakkerne

Når man i dag er på vandretur ind i det "inderste" af Ekkodalen forbi Fuglesangsrenden imponeres man af de høje og meget lodrette klippeflader.
 
Det har man også gjort tidligere, og i en øjenvidneberetning af Peder Nikolai Skougaard fra 1804 hedder det:
 
"Storte-Bakkene, omtrentlig midt i Landet på Udmarken udenfor Vestre Marker Sogn..."
 
En "Stortebakka" er det gammelbornholmske udtryk for et "fjeld eller bakke med en brat, lodretstående klippevæg, især en sådan, der danner den ene side af en dal", som den gør her i Ekkodalen.
 
Navne har det med at ændre form som Kodalen, der af Rømer blev omdøbt til Ekkodalen, og det samme må siges om Stortebakkane, der i tidens løb er blevet til Styrtebakkerne.
 
Og så er det, at fantasien løber afsted med naturvejledere og andet godtfolk, der tillægger stedet andre egenskaber end de etymololgisk oprindelige!
Ekkodalens enge fladt og Styrtebakkerne højt
Inden man begiver sig ind i området skal man vide, at området nedenfor klippen er i privat eje, og her gælder andre regler for ophold end i statens ejendom ovenover klipperne.
 
Imidlertid er det sådan, at området indgår i den plan om at genoprette "Ekkodalens moser", tryk her og læs nærmere, hvorfor adgangen må forventes at blive mindre restriktiv i tiden fremover.
 
Man skal blive på stierne og ikke lade sig rive med og gå på egen hånd. I så fald skal man indhente tilladelse hos ejeren, på Vallensgård.
 
Området opleves bedst ved en lille rundtur. Man følger Læsåen gennem dalen mod vest med "Stortet" på sin højre hånd, og når man så når frem til en trappe op gennem Jægergrotten, kommer man op i højderne.
 
Herfra fører stien videre vestpå mod Dronningestenen eller man returnerer mod Fuglesangsrenden.
Istapper i Jægergrotten
Jægergrotten er endnu en af forkastningerne i Ekkodalen og udformet af smeltevandet og efterfølgende kraftige strømme efter regnskyl.
 
Vandet løber i dag i Gedebæk, der i middelalderen og på Rømers Kort fra 1825-26 er benævnt Gede Bekken.
 
Den har sit udspring umiddelbart NV for Rytterknægten og dræner store dele af Krakbakken.
 
Vandet plasker ud over klippen umiddelbart vest for Grotten i øens højeste vandfald, Gedebæksfaldet. Tryk her og læs mere om Gedebækkens forløb på Krakbakken.
 
Under kraftig afsmeltning og regnskyl kan man her opleve et veritabelt vandfald, og målt i højde på størrelse med Døndalefaldet. Alligevel må det anses for at være Danmarks højeste vandfald, 17 meter fra top til tå i vandets frie fald!
 
Gedebæksfaldet en vel besøgt attraktion i begyndelsen af januar 2018
Det havde fotografen fra Bornholms Tidende fået nys om i starten af januar 2018. Tryk her og se hans billede.
 
Blot tømmes kilderne til vandløbet meget hurtigt i løbet af foråret, og stedet har størst appeal i det tidlige forår, eller for den sags skyld i frostperioder om vinteren, hvor klippen er et mesterligt kunstværk i isformationer.
 
Ligeledes er det muligt at se, hvorledes vandet løber gennem sprækker i klippen. Og når det så fryser til is, er en opsprækning af granitten påbegyndt.
 
Den første spæde start på det bornholmske grundfjelds nedbrydning til det fineste finkornede sand!
Jægergrotten fuldstændigt nediset med vandet fra Gedebækken
 
Tryk her og besøg øens øvrige elleve pittoreske vandfald.
Styrtebakkerne
"Gede Bekken" på Rømers kort 1825-26
Vandet i Gedebækken baner sin egen vej ned over Styrtebakkerne frem til "styrtet" 17 meter ned i afgrunden
Gedebæksfaldet - nok øens højeste med sine 17 meter
Fossende vand fra Gedebæksfaldet
Gedebæksfaldet i starten af januar 2018
Ekkodalen nytårsdag 2018 - "vandmættet" for foden af Gedebæksfaldet
Frysende vand danner smukke formationer
Ispanser dækker Gedebæksfaldet
Vand frosset til is over Styrtebakkerne og åbent vand i engen