Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 1. Rønnes undergrund :: 10. Stubbeløkken
1. Rønnes undergrund
Kort
1. Rønne Havn
2. Galgeløkken
3. Lersøvej
4. Onsbæk
5. Stampen
6. Lufthavnen
7. Skrædderbakken
8. Paradiset
9. Blemmelyng
10. Stubbeløkken
11. Klippeløkken
12. Vandtårnet
13. Nygårdsgraven
14. Nebbe Odde
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
I overfladen syner Stubben ikke af meget
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Stubbeloekken 2012 - stenbrud og omegn. Foto: Eigil Holm
 
Stubbeloekken med afrundedede klippetoppe
 
Stenbruddet mod NV
 
Stubben - Stenbruddet fra SV
 
Stenmel er et affaldsprodukt ved nedknusningen af granit til skærver
 
Afrømning syd for bruddet og deponering af sten og jord
 
Besøg i Stubben skal aftales med ejeren
 
Asfalt på bornholmske cykelveje med granit fra Stubbeløkken
 
Postament i skel syd for Møllevangen i Knudsker

Stubbeløkken - Rønne Granitværk

UTM 0484036 / 6106631
 
På toppen af Snorrebakken har der lang tid tilbage i tiden været en stor samling af egnskarakteristiske klippeløkker - græsningsområder for kreaturer, omgivet af stengærder.
 
Grundfjeldet stak frem overalt og gjorde almindelig landbrugsdrift umulig, og det skal ikke undre, hvis man bare går hundrede år tilbage i tiden, at både Skrueaks, Bakke-Gøgeurt og Hylde-Gøgeurt voksede i disse klippeløkker!
 
Der foreligger dog ikke vidnesbyrd om dette, idet antallet af botanisk interesserede mennesker var særdeles lille, nærmest manglende.

Stubbegårds-løkker i 1880'erne med utallige vandsamlinger efter stenbrydning

Et voksende behov for granit til bygningsmaterialer og vejbelægning gjorde imidlertid, at der i tidens løb hist og her opstod små stenbrud i området, således i 1833, da et konsortium af rønneborgere påbegyndte brydningen af granit i Stubbegårds løkker.
 
Endnu et stenbrud med stenhuggeri blev startet af den driftige rønnekøbmand H A Colberg på Buskegård og i et andet område af Stubbegårds jorder eller rettere klipper.
 
Begge disse stenbrud blev overtaget af "De forenede Granitbrud og Stenhuggerier" i 1873 for i 1941 at overgå til A/S Rønne Granitværk, det senere Superfoss-Dammann-Luxol, nu NCC.
 
Man havde set mulighederne i at producere asfalt og beton med islag af granitskærver.
 
Ligeledes tog eksporten af knust granit fra Rønne Havn til arbejder andre steder i landet og udlandet i den grad et opsving. Således blev der i 1986 udskibet ikke mindre end 360.000 tons granit, hvoraf størsteparten var skærver.
 
Der brydes stadigvæk granit, men da besværet eller rettere udgifterne ved at bringe granitten fra bunden af det 125 meter dybe brud, 60 meter under havets overfladeniveau, op til knuseriet på jordens overflade er betydelige, har man ansøgt om at få ret til at udvide bruddet mod NV - altså tættere på beboelserne langs Snorrebakken.

Stubbeloekken, set fra nordoest

En fin udsigt over det store og imponerende dybe brud har man fra en rasteplads med infotavle 100 meter SV for Knuds kirke.
 
Fuglelivet er ganske imponerende, og senest har man registreret et par ynglende Vandrefalke. Tryk her og læs mere om fuglefolkets iagttagelser i bruddet, som refereret til DOF-basen..
 
Udsigten fra toppen af Snorrebakken er helt fantastisk, og det har man benyttet sig af i forbindelse med opmålingen af Bornholm.
 
Således er der i skellet mellem Lille og Store Myregårds marker etableret en Trigonometrisk Station, og i 1881 blev der bygget et såkaldt postament, der ved lovgivning er beskyttet mod overlast.
 
Læs mere om øens trigonometriske stationer ved et tryk her.
 

Siderne er bygget i en WEB123