Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 21. Vestre Indlæg :: 294. Røsegravfeltet
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
Kort
292. Springbakken
293. Arnagerkællingernes Frokoststen
294. Røsegravfeltet
295. Duedalsvandet
296. Store Grankule
297. Stormfaldet
298. Arboretet
299. Segen
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Endnu en stoerre roese i gravfeltet
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Douglasgran ovenpaa en roese
 
Roese - skematisk
 
En stoerre fredning paa den tidligere Hoejlyngen, det nuvaerende Vestre Indlaeg
 
Douglasgran-kogler
 
Douglasgran - faeldet og opmaalt

Røsegravplads i Segen - Oregon Pine

UTM 0491902 / 6107352
 
Midt inde i nutidens Almindingen godt hengemt under Douglas-graner, men indtil midt i 1800-tallet ude på det åbne Højlyngen finder man en røsegravplads.
 
Stoerre roese blandt mange mindre i Segen
 
Røser og oldtidsagre blev i slutningen af 1800-tallet i stort omfang ødelagt i forbindelse med opdyrkningen af Højlyngen. Men endnu i dag vil man i mange skovbevoksninger som her kunne finde spor efter ældre beboelsespladser.
 
Omkring to større stenhøje har man registreret omkring 60 små røser, og man mener, at det er grave fra slutningen af bronzealderen og begyndelsen af ældre jernalder for ca. 700 - 200 f. Kr.
 
Omkring gravpladsen er der spor af dyrkningsterrasser, der tyder på, at hele højden har været ryddet og opdyrket.
 
Douglasgran med kogler
 
Douglasgran, Pseudopsuga, er et relativt nyt træ i Danmark. Det vokser naturligt i den vestllige del af Nordamerika, og det kom til landet i anden halvdel af 1800-tallet.
 
I Almindingen finder man flere steder bevoksninger med ganske store individer, og det har under navnet Oregon Pine i stigende grad fundet anvendelse som bl.a. eksklusive gulvplanker - uden knaster.
 

Siderne er bygget i en WEB123