Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 17. Alm. Sprækkedale :: 240. Ørsteds Kilde
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
Kort
238. Rømersdal
239. Ekkodalen
240. Ørsteds Kilde
241. Alminding Station
242. Alminding Savværk
243. Fuglesangsrenden
244. Trandberg
245. Jægergrotten
246. Vallensgårdsskov
247. Dronningestenen
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Oersteds Kilde omgivet af en kildebroend finansieret af Foreningen Bornholm
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Oerstedskilden springer bag en kobberdoer
 
Oersteds kilde med stoppet fraloeb
 
Oersteds kildevand er varmt og smelter sneen, selv i frostvejr
 
Milturt vokser i kildevand
 
Oersteds kilde - et bornholmsk besøgssted

Ørsteds Kilde

UTM 0493923 / 6107096
 
Ved kongelig befaling af 29. august 1818 blev det gennem Rentekammeret overdraget fysikeren Hans Christian Ørsted og Justitsråd Lauritz Esmarch at undersøge bornholmske kullejer og jernmalme.
 
Med sig bragte de den unge geolog Georg Forchhammer, som på denne tur fik sin debut i sin livslange interesse for den bornholmske geologi.
 
De tre forskere opholdt sig på øen fra den 13. september til den 16. oktober 1818, og i denne periode tog de også ophold på skovridergården Rømersdal hos Skovrider Hans Rømer.
 
Skovrider Hans Rømer førte dem rundt i skoven, og blandt andre seværdigheder dvælede de for en stund ved kildevældet i den sydlige brink i Ekkodalen tæt på Skovridergården Rømersdal.
 
Hvad selskabet snakkede om, kan man selvfølgelig ikke vide, men efter det fornemme besøg udvirkede Rømer, at kildevældet blev stensat og dækket med et trælåg.
 
Men, ting har for vane at forfalde og springe i natur igen, hvis vi mennesker ikke påtager os den fornødne vedligeholdelse. Således gik det også med mindet efter Ørsteds besøg i Ekkodalen.
 
Da ejeren af området i starten af 1900-tallet ønskede at lade anlægget helt sløjfe, trådte den forholdsvis nydannede Foreningen Bornholm til og i samarbejde med daværende Skovrider Bramsen, blev den nuværende stensætning af tilhugget bornholmsk granit med trappe, brønd og inskription etableret i 1921.
 
Selve kilden blev symbolskt beskyttet af en lille bronzedør. Der blev også bygget et egetræsgelænder omkring kilden, men det er for længst rådnet væk igen.
 
Kilden er ikke nogen "helligkilde" som f.eks. Kolle Kilde, se denne ved at trykke her, men alligevel holder vandet en ensartet temperatur sommer og vinter.
 
Medio december 2011 var kildens vand 7,9oC, og ved at trykke her kan man se temperaturen i denne og andre af Almindingens kildevæld i hele 2012.
 
Når alle andre vandingssteder fryser til i kolde perioder med kraftigt snelæg, kan områdets dyr og fugle skaffe sig drikkevand ved dette såkaldte "homoterme" kildevæld.
 
På Grønland ville stedet være omtalt som en "varm kilde", medens det her på stedet nærmere må betegnes som en kold kilde.
 
Læs mere om øens kilder i en artikel i Natur på Bornholm 2014 ved at trykke her
 
 
Læs om Foreningen Bornholms gode gerninger med at købe og sikre bornholmske natur- og kulturværdier ved at trykke her.
 
 

Siderne er bygget i en WEB123