Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 1. Rønnes undergrund :: 6. Lufthavnen
1. Rønnes undergrund
Kort
1. Rønne Havn
2. Galgeløkken
3. Lersøvej
4. Onsbæk
5. Stampen
6. Lufthavnen
7. Skrædderbakken
8. Paradiset
9. Blemmelyng
10. Stubbeløkken
11. Klippeløkken
12. Vandtårnet
13. Nygårdsgraven
14. Nebbe Odde
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Bavn Odde under lufthavnen
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Bavn Odde i 1700'tallet
 
Lufthavnen på smeltevandsslette med Arnager. Foto: Eigil Holm
 
Lufthavnen med kysten i det tidlige foraar
 
Bavn Odde med en hærdet flade af Bavn Odde-Grønsand
 
Bavn Odde - Bavn Odde-groensandsten
 
Bavn Odde groensandstensflade paa stranden
 
Bavn Odde mos på skraenten
 
Bavn Odde-groensand med rustudfaeldning
 
'Jaettegryde
 
Vaettelys i Bavn Odde-groensand

Lufthavnen - Bavneodde - Vættelys

UTM 0484047 / 6102654
 
Rønne lufthavn blev i 1939 anlagt på den del af den Søndre udmark, der ligger mellem Bavneodde og Horsemyr Odde.
 
Området var på det tidspunkt blevet plantet til med skov efter at det, det meste af middelalderen havde været en større Hedelyng-flade.
 
Skoven måtte derfor igen fældes for at give plads til landingsbanen.
 
Navnet skyldes stedets funktion som plads for Bavnen, der i tidligere tider skulle tændes i ufredstider. I tidens løb har det heddet Baune Odden, Bauns-Odde, Baun Odde, Bauneodde og Bavnodde.
 
Læs mere om øens bavner ved at trykke her.
 
 
Bornholms Lufthavn
 

Området er en del af den smeltevandsflade, der blev dannet under isens afsmeltning og som kan følges til bakkerne ved Dalby.

Man kan fortsat fornemme flodens nordlige bred på det højdedrag, der følger Sdr. Landevej fra Stampen til Store Dalbygård, og hvor St. Myregård, Strandbygårdene og Bakkegård er opført.

Lufthavnen er i øvrigt anlagt ovenpå de yngste geologiske aflejringer på Bornholm, når man ser bort fra istidens forskellige aflejringer.

Bavn Odde-grønsandet er aflejret i et forholdsvis dybt hav for ca. 70 millioner år siden ovenpå Kriddtidens Arnager grønsand og Arnagerkalk.
 
Bavn Odde-grønsand består af finkornet, ofte leret og siltholdigt kvartssand. Derudover er der et betydeligt indhold af kalk og af mineralet glaukonit, der giver sandet sin grønne farve.
 
Sandet er dårligt sorteret og for det meste særdeles løst og svagt hærdnet.
 
I den øvre del af grønsandet forekommer med mellemrum hærdnede sandlag med tykkelser på 10-20 cm, hvor kvartskornene er kittet sammen af kalkcement.
 
Disse hærdnede og grovkornede lag er tolket som aflejret under storme, mens grønsandet iøvrigt blev aflejret i et havmiljø, der var præget af rolige forhold med svag bølge- og strømpåvirkning på dybder ned til 100 meter.
 
Går man en tur på stranden, skal man i det tidlige forår især være opmærksom på den store mængde sand, der er skallet af på grund af frostsprængninger og som ligger nedenfor klinten.
 
Det er her man finder flest vættelys på Bornholm - eller også sidder de fortsat og stikker ud af klintens stejlsider!
 
Vættelys, som også kaldes tordenkiler er forstenede dele af blæksprutternes indre skelet.
 
 
'Bavn
 
 
En tysk geologisk interesseret turist kom en dag med spørgsmålet, om vi havde været opmærksomme på skurestriberne i den rent vaskede overflade af Bavneodde-sandstenen, som rager ud fra klinten og ret beset med sin større modstandskraft danner odden.
 
Og ganske rigtigt. På tidspunkter, hvor stranden efter en højvandssituation er spulet ren, kan man ovenpå den hårdere del af Bavneodde-grønsandet se tydelige skurestriber.
 
Og det må være efter en istid, der herskede for mere end 60 millioner siden!, idet de lag, der overlejrer sandstenen er aflejret på det tidspunkt.
 
I øvrigt er dette faktum om en mesozoisk istid ikke bekræftet af videnskaben endsige omtalt i nogen videnskabelig afhandling.
 
Så her ligger en opgave for en frisk geolog.
 

Siderne er bygget i en WEB123