Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 1. Rønnes undergrund :: 3. Lersøvej
1. Rønnes undergrund
Kort
1. Rønne Havn
2. Galgeløkken
3. Lersøvej
4. Onsbæk
5. Stampen
6. Lufthavnen
7. Skrædderbakken
8. Paradiset
9. Blemmelyng
10. Stubbeløkken
11. Klippeløkken
12. Vandtårnet
13. Nygårdsgraven
14. Nebbe Odde
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Moellebugten set fra NV
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Geologi ved Pythus
 
Marksten paa kyst ud for Pythus
 
Moellebugten set fra S
 
Skelsten med grænse til NLS F Nylars Sogns Frihed
 
Skelsten rettet mod RF Roenne Frihed
 
Vellensaaen
 
Vellensaaens udloeb over sandstranden

Lersøvej - Pythuset - Møllebugten

 

UTM 0482393 / 6103683
 
Sandet er i nyere tid forsvundet fra Møllebugten ud for Hotel Fredensborg.
 
Det, der i 1960'erne og før den tid kunne være en behagelig strandtur langs de geologisk enestående og nationalt vigtige profiler fra Rønne langs Galgeløkken til Fredensborg og videre forbi Lersøvej til Stampen, er i dag ikke mulig.
 
Årsagen er den massive udsmidning af marksten, granit og beton for foden af de yderligt byggede huse langs Strandvejen.
 
Senest er det sket ved opfyldning af den tidligere Pythus-lergrav og etablering af privat havneanlæg på kysten!
 

Kystklinternes geologi sløres af henkastede marksten

 
Som navnet antyder har stedet noget med ler at gøre, her lå et af øens første teglværker- ved Pythuset, og endnu en af de gamle lergrave kan man fortsat finde som en lille vandfyldt sø.
 
"Pyt" skulle efter stednavnebogen henvise til en pøl eller et sumphul, en tilstand, der helt sikkert er opstået efter at der i det små er gravet efter ler til lerklining og på den måde etableret en fordybning i landskabet!
 
Teglværket er forbilledligt omtalt i bogen: "Under overfladen", hvor der med billeder og tekst er gjort rede for historien om lergravning og for den sags skyld også kulindvinding på denne tidligere strandmark.

For enden af Lersøvej er der kommet sand tilbage på stranden, og den bagvedliggende skov kan supplere med endnu mere sand, hvis noget forsvinder. Skrænterne her synes ikke at være så vigtige at plastre til med marksten som længere inde mod Rønne.

Skoven er plantet på den tidligere Rønnes søndre Udmark, og hvis man fortsætter sin vandring på stranden forbi det første vandløb - Onsbæk, og søger lidt ind i land langs det andet vandløb - Vellenså, finder man en ca. 1 meter høj sten med inskription.

På den ene side står der "RF" og på den anden side "NLS F" - markeringen af skellet mellem Rønne Frihed og Nylars sogns Frihed.

Disse skelsten var vigtige markeringer for mulige ejendomsforhold til datidens "gode vrag" på kysten øen rundt.
 
Ikke mange nulevende bornholmere kender dog disse stens tilstedeværelse og betydning.
 
På sognegrænsen mellem Hasle og Klemensker findes to stene, som kunne bruges som sigtemærker, men den anden sten her i Rønne Plantage har det ikke været muligt at genfinde.
 

Passage på stranden er voldsomt forhindret af velsagtens ulovligt påfyld af marksten

 

Siderne er bygget i en WEB123