Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 17. Alm. Sprækkedale :: 245. Jægergrotten
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
Kort
238. Rømersdal
239. Ekkodalen
240. Ørsteds Kilde
241. Alminding Station
242. Alminding Savværk
243. Fuglesangsrenden
244. Trandberg
245. Jægergrotten
246. Vallensgårdsskov
247. Dronningestenen
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Ekkodalen i sne og solskin
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Jaegergrotten
 
Gede Bekken 1825-26
 
Ekkodalens vandfald, Danmarks højeste, 13 meter
 
Ekkodalens vandfald
 
Vandfaldsistapper
 
Istapper i Jaegergrotten
 
Jaegergrotteis
 
Ekkodalsvaeld

Styrtebakkerne - Jægergrotten

UTM 0493323 / 6106593
 
Når man i dag er på vandretur ind i det "inderste" af Ekkodalen forbi Fuglesangsrenden imponeres man af de høje og meget lodrette klippeflader.
 
Det har man også gjort tidligere, og i en øjenvidneberetning af Peder Nikolai Skougaard fra 1804 hedder det:
 
"Storte-Bakkene, omtrentlig midt i Landet på Udmarken udenfor Vestre Marker Sogn..."
 
En "Stortebakka" er det gammelbornholmske udtryk for et "fjeld eller bakke med en brat, lodretstående klippevæg, især en sådan, der danner den ene side af en dal", som den gør her i Ekkodalen.
 
Navne har det med at ændre form som Kodalen, der af Rømer blev omdøbt til Ekkodalen, og det samme må siges om Stortebakkane, der i tidens løb er blevet til Styrtebakkerne.
 
Og så er det, at fantasien løber afsted med naturvejledere og andet godtfolk, der tillægger stedet andre egenskaber end de etymololgisk oprindelige!

Ekkodalen i vand

Inden man begiver sig ind i området skal man vide, at området nedenfor klippen er i privat eje, og her gælder andre regler for ophold end i statens ejendom ovenover klipperne.
 
Man skal blive på stierne og ikke lade sig rive med og gå på egen hånd. I så fald skal man indhente tilladelse hos ejeren, på Vallensgård.
 
Området opleves bedst ved en lille rundtur. Man følger Læsåen gennem dalen mod vest med "Stortet" på sin højre hånd, og når man så når frem til en trappe op gennem Jægergrotten, kommer man op i højderne.
 
Herfra fører stien videre vestpå mod Dronningestenen eller man returnerer mod Fuglesangsrenden.

Istapper i Jaegergrotten

 
Jægergrotten er endnu en af forkastningerne i Ekkodalen og udformet af smeltevandet og efterfølgende kraftige strømme efter regnskyl.
 
Vandet løber i dag i Gedebæk, der i middelalderen og på Rømers Kort fra 1825-26 er benævnt Gede Bekken.
 
Den har sit udspring umiddelbart NV for Rytterknægten og vandet plasker ud over klippen umiddelbart vest for Grotten i øens højeste vandfald, Gedebæksfaldet.
 
Under kraftig afsmeltning og regnskyl kan man her opleve et veritabelt vandfald, og målt i højde større end Døndalefaldet. Derfor er det Danmarks højeste vandfald, 13 meter fra top til tå!
 
Blot tømmes kilderne til vandløbet meget hurtigt i løbet af foråret, og stedet har størst appeal i det tidlige forår, eller for den sags skyld i frostperioder om vinteren, hvor klippen er et mesterligt kunstværk i isformationer.
 
Ligeledes er det muligt at se, hvorledes vandet løber gennem sprækker i klippen. Og når det så fryser til is, er en opsprækning af granitten påbegyndt.
 
Den første spæde start på det bornholmske grundfjelds nedbrydning til det fineste finkornede sand!
 
 
Jaegergrotten indhyllet i is
 
Tryk her og besøg øens øvrige elleve pittoreske vandfald
 
 

Siderne er bygget i en WEB123