Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 3. Hasles undergrund
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
Kort
29. Hasle Sydstrand
30. Hasle Nordstrand
31. Bæla
32. Svartingedalen
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Vidnesbyrd om aflejringer i havet for 200 millioner år siden paa det sted, hvor Hasle nu er placeret
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Grottedannelse i kystklinten nord for Hasle
 
Kullag i Jura-sand
 
Hasle Capell
 
Blaagroen Siv og Strand Loppeurt
 
Kaer Svinemaelk
 
Museumsroegeri ovenpaa internationalt kendte geologiske aflejringer

Hasles undergrund - Jura-aflejringer

 

Haslesundergrund - jernholdigt sand og finkornede sandsten fra Nedre Jura

 
Hasle er som bysamfund opstået omkring et mindre fiskerleje for foden af en kystklint og i læ af et undersøisk rev - som Rønne.

Undergrunden består af forskellige aflejringer fra Nedre Jura, løst sand, faste sandsten, hårde røde lerjernsten samt blødt ler, og kystskrænterne er på grund af bølgernes eroderende påvirkning et "levende" geologisk museum, hvor de friske profiler kan iagttages.

Plantelivet har siden istiden tilpasset sig de forskellige væskstbetingelser, og sådan har det været frem til et tidspunkt, hvor vi mennesker har følt behov for at bygge ud.

Byen er vokset ud mod nordvest ovenpå kystskrænten, og den aktivitet, der herefter er foregået med udsmidning af organisk og uorganisk materiale på skrænten har flre steder sløret de geologiske og botaniske kvaliteter.
 
Hasle har været centrum for opstanden mod datidens besættelsestropper i 1658, og der er flere mindesten efter dette.
 
Marevadstenen. Ved Hasle Kirke, det oprindelige Hasle Capell, finder man Marevadstenen, den såkaldte Klemensker-sten 4. Tryk her og se nærmere.
 
Stenen blev fundet i en bro i Klemensker og ført til kirkegården i 1853, og dens indskrift lyder: "Ølak lod rejse denne sten efter sin fader Sasser, en velbyrdig bonde. Gud og Sankt Mikkel hjælpe hans sjæl".
 
 
Nordstranden
Der er fortsat muligheder for at få sig en botanisk oplevelse på skrænterne ved Hasle Nordstrand.
 
Selvom der i nyere tid er bygget tæt på havnens nordre havnemole, skulle det fortsat være muligt at finde en offentligt tilgængelig sti mellem husene og videre langs kystskrænten mod nord.
 
Og her kan man om sommeren fortsat opleve et nationalt enestående rigkær på de lerede skråninger med sjældne planter som Blågrøn Siv, Bjerg-Perikon, Strand-Loppeurt og øens eneste forekomst af Kær-Svinemælk.
 

Sydstranden
Over ca. 1 km langs kysten syd for Hasle havn strækker der sig en lav, ca. 2 meter høj kystklint med aflejringer fra Nedre Jura.

I sandstenslagene er det muligt at finde rester efter flere forskellige arter havlevende dyr, som blæksprutter, muslinger, snegle, hajer og fisk.

Haslesandstenen er den eneste danske aflejring, hvor der er fundet rester af de store marine krybdyr, der kaldes svaneøgler, Plesiosaurer, og som i kopi kan opleves på NaturBornholm.

Området er særdeles velbesøgt af de mange turister, der besøger museumsrøgerierne om sommeren.
 
Har man ikke smagt de bornholmske specialiteter som røgede sild andre steder på øen, så er et hvil og en lille spisepause absolut at anbefale.
 
Om vinteren holder en hel del forskellige havfugle som blishøns, ænder og svaner til på det flade vand ud for kystklinten.
 
Besøg områdets lokaliteter og find dem ved at trykke her
 

Siderne er bygget i en WEB123