Forside
Velkommen
  
Søg
  
GPS
  
Bornholm i dag
  
Kort
  
Litteratur
  
Webmaster
  
Lektør
Søg Sitemap PrintBookmark og Del
Du er her: Velkommen :: 21. Vestre Indlæg
1. Rønnes undergrund
2. Sandflugtsskoven
3. Hasles undergrund
4. Ringebakkerne
5. Slotslyngen
6. Hammeren
7. Nordbornholm
8. Istidslandskabet
9. NordØstkysten
10. Bondelandet
11. Østkysten i fiskjed
12. I Pelles fodspor
13. Den baltiske Issø
14. Smålyngen
15. Højlyngen
16. Alm. Gammelskov
17. Alm. Sprækkedale
18. Alm. Bakketoppe
19. Østre Indlæg
20. På Vallen
21. Vestre Indlæg
Kort
292. Springbakken
293. Arnagerkællingernes Frokoststen
294. Røsegravfeltet
295. Duedalsvandet
296. Store Grankule
297. Stormfaldet
298. Arboretet
299. Segen
22. Israndslinier
23. I Myrene
24. Middelalderbyen
25. Øens årmillioner

 
Indgang til Arboretet ved Segenhus
tryk paa billede for stort
-retur ved "tilbagepil"/
(Alt + venstre pil)
Kaempestar i Arboretet
 
Kaeruld i Duedalsvandet
 
Djaevelsbid i Store Granekule
 
Store Grankule

Vestre Indlæg

Springbakkehuset

I middelalderen lå "Højlyngen" eller "Storlyngen" hen som fælles græsgang for den bornholmske befolknings husdyr.
 
Ved en såkaldt kongelig resolution i 1832 blev denne ordning ophævet, og ved en ny lov af 25. maj 1842 blev Storlyngen delt mellem staten og de bornholmske sognekommuner
 
Ved denne lov overgik ca. 1800 ha. højlyngsjord til skovplantning øst og vest for den gamle Alminding, som Rømer havde fået indhegnet med et ca. 10 km. langt stengærde i 1809.
 
Størsteparten af arealet blev til det såkaldte Østre Indlæg, men også vest for Rytterknægten blev der rejst skov i det Vestre Indlæg.
 
Og der blev bygget tre skovløberhuse: Springbakkehus, Gulbakkehus og Skydevoldshus.

Almindingsgaerdet i Segen

Den første store opgave, Staten stod overfor i denne nye skov, var bygningen af et nyt 20 km. langt stengærde.
 
Tryk her og se et kort til besøgssteder i Almindingens Vestre Indlæg.
 

Siderne er bygget i en WEB123