Vis menu Søg

120 Listed

Listed - Lista

Høl

Gule Hald

Diabasgange - Sandstensgange

Navnet Listed er forklaret således, at bebyggelsen er anlagt på en smal kyststrimmel for foden af de høje bakker - på en "list".
Listed Havn først i 1900-tallet. Sild hænges til tørre. Foto: V. Myhre

Det er denne flade og smalle kyststrimmel med gode landingsmuligheder for både, der gjorde, at middelalderens bønder, når høsten var til ende, søgte herned for at supplere føden ved at fiske i efterårsmånederne - i "fiskjed".

Her byggede de sig boder eller hytter og lagde derved grunden til fiskerlejet.

I 1300-tallet gav havets rigdomme anledning til et sandt sildeeventyr, hvori de tyske hansestæder tog livlig del.
 
Det er i denne periode, man første gange hører om stedet, idet der i nogle skriftlige overleveringer berettes om, at bispen i Lund lod fogeden på Hammershus bygge seks boder i havnelejet Lysta!

På kysten nordvest for Listed ses grænsen mellem Svaneke granit og Gnejs. Svanekegranitten er grovkornet med store rødlige feldspatkorn, der let smuldrer og danner det såkaldte Aarsdalegrus. Gnejsen er glatpoleret af isens gletschere og vandets virke.

Høl

Aarsdalegrus præsenterer sig meget flot på stranden i Høl! 

Høl - et beskyttet badested nord for Listed Havn

Svanekegranit er her i området kraftigt opsprækket, og sprækkeretningen hælder lavt ud mod kysten og giver granitten et næsten skifret udseende.

Gnejsen på denne del af kysten er forskellig fra øens anden gnejs. Den optræder som en lys grå, finkornet bjergart med centimetertykke, finkornede granitiske årer, der er parallelle med mineralorienteringen i gnejsen og som giver den et diffust båndet præg.
 
For at skaffe offentligheden bedre muligheder for at opleve disse spændende geologiske formationer blev der i 1962 foretaget en fredning med etablering af en sti i kystklipperne mellem Høl og sognegrænsen Ibsker-Østermarie. Læs mere om denne fredning ved at trykke her.
 
Grænsen mellem granit og gnejs er vanskelig at se på grund af den kraftige opsprækning i begge bjergarter. Men, på de stejltstående klippeflader ser man, at Svanekegranit skærer sig igennem gnejsens strukturer. 
Grænsen mellem Båndet Gnejs og Svanekegranit

Granitten er som man kalder det "intruderet" ind i gnejsen og afslører sig som yngre end denne. Ja, man anser faktisk Svanekegranit som øens yngste granit!

Gule Hald

Øst for havnen ved klippefremspringet Gule Hald skæres Svanekegranitten af Bornholms tredjestørste diabasgang med en bredde på godt 30 meter.
Kort over geologien under Listed med Diabasgangen og Sandstensgange - fra Geologisk set-Bornholm
 
Diabasen er kraftigere eroderet end Svanekegranitten på stedet, og dens østlige grænse står skarpt markeret op mod granitten.

Ved grænsen til granitten er den finkornet, nærmest glasagtig, mens midten af gangen er mere grovkornet. Denne forskel skyldes, at den i sin tid smeltede lavamasse er afkølet hurtigere med finere krystaller langs kontaktfladen end længere inde i gangen.

Gule Hald er et af øens vigtigste geologiske lokaliteter, for lige syd for det højeste af Hald'en bemærker man en op til 20 cm. bred sandstens gang med orienteringen ØSØ-VNV.

Den skærer igennem både granit og diabas og må derfor være dannet som en sprække efter diabasens dannelse. Sprækken er så efterfølgende blevet overskyllet af havet og fyldt ud med sand, der siden er hærdnet til sandsten.
 
Et andet sted på øen, hvor man har konstateret en sandstensgang gennem granit er ved Vestre Borregård i Rutsker.
Her er det en sprække i Vang Granit, der fyldes op af en sandstensgang.
Lokaliteten er ikke offentligt tilgængelig, men tryk her og se fænomenet.

Man forstår godt, at kommunen er hørt op med at smide affalfd ud på denne nationalt vigtige geologiske lokalitet og ved skilte anmoder de lokale om at gøre det samme!

Og der brændes heller ikke mere affald af på Gule Hald ved midsommer - også på det punkt værnes der om stedets klenodie! 

Fotografen Valdemar Myhre

Udkørsel fra havnen mod nord. Glasplade, taget af V. Myhre omkring århundredeskiftet 1900. Tilhører Foreningen Svanekes Venner.
Fotografen Valdemar Myhre, der havde sit atelier i Svaneke har taget mange billeder fra Listed og omegn i tiden omkring 1910.
 
Billeder, der blandt andet kan lægges til grund for studier af, hvorledes Listed har ændret udseende de seneste 100 år.
 
Billederne er digitaliseret af Skoleinspektør Søren Lindgaard og opbevares i dag i Byforeningen Svaneke Venners varetægt. Mange af disse billeder er desuden vist på foreningens hjemmeside, tryk her
Høl vest for Listed Havn med skygge af Valdemar Myhre. Billedet tilhører Byforeningen Svanekes Venner
Ligeledes har Arkitekt Ann Vibeke Knudsen samlet Myhre-billeder fra nær og fjern og samlet dem i en hjemmeside om Myhre og hans aktiviteter. Tryk her og læs nærmere.
 
28. maj 2014 ville Myhre være fyldt 150 år, og på denne dag udgav Byforeningen Svanekes Venner bogen "Valdemar Myhre 1864-1916", også med Ann Vibeke Knudsen som den energiske redaktør!
Liste Bye Wang på Hammers kort 1746-50
Listed Havn set fra Bavnehøj først i 1900-tallet. Fotograferet af Valdemar Myhre
Friskt vand fra brønden ved stranden omkring 1910 - Jenny Cecilie drikker vandet direkte fra vandspanden. Foto: V. Myhre
Høl
Gule Hald - en 30 meter bred diabasgang bryder gennem granitten
Diabas i tæt kontakt til granit
En ca. 20 cm bred sandstensgang gennem Svaneke Granit
Sandstensgang i granitten på Gule Hald
Sandstensgange - en geologisk interessant lokalitet
Endnu en diabasgang gennem klipperne
Listed Havn fra Nord
Blæst fra øst får bølgerne til at brydes i kaskader over molerne på Listed Havn
Svaneke Granit og Gnejs har kontakt med hinanden vest for Høl
Smuk natur og for geologer en vigtig studielokalitet
Kåsen øst for Gule Hald - en datidens havne for Listedboerne
Børn i båd i Kåsen omkring århundredeskiftet 1900. Foto: V. Myhre
Bogen om Valdemar Myhre 2014
Ansigtsklippen ved Vaseåen omkring 1900. Foto: V. Myhre
Ansigtsklippen 2015