Vis menu Søg

270 Stakkelemose

Stakkelemosen

Lys Skivevandkalv

Kornets Sortrust

Allerede i højlyngstiden længe inden området var blevet inddraget til skovtilplantning eksisterede der i området umiddelbart NØ for Bastemose et mosedrag med benævnelsen Staklemosen.
 
Navnets oprindelse fortaber sig i fortidens glemsel, men man kan måske med lidt god fantasi sætte et "stakkels" menneske i relation til stedet - men, i hvilken forbindelse må læseren selv gætte sig til.
 
Stakkelemosen med jernbanen i 1930erne
I nyere tid er området afvandet i forbindelse med udgrøftningen af fraløbet fra Bastemosen, dog er der endnu umiddelbart øst for Bastemosehus et pænt stort vådområde i forlængelse af mosen. Her er der i vintertiden flere gange bemærket Rørdrum.
 
Kommer man forbi mosen en tidlig sommermorgenstund med stor udstråling til verdensrummet, ser man tit det karakteristiske mosekonebryg!
 
 
Tidlig sommermorgen i Stakkelemosen - med "mosekonebryg".
Plantelivet er rigt. Peberbusk, Druemunke, Hvas Avneknippe og Slangetunge foruden en del forskellige Star-arter trækker interesserede botanikere til stedet.
 
Berberis pryder det gamle jernbanetracé med sine gule blomster i maj. Her har planten fundet sig tilrette efter at den igen er accepteret, selvom den fortsat er mellemvært for kornets sortrust.
Læs mere om dette spændende værtsskifte ved at trykke her
Berberis ved Stakkelemosen

Tæt op ad landevejen vokser en af øens helt store birketræer. Den er vurderet til at have en højde på godt 25 meter og et "brystmål" på 241 cm., hvilket vil sige en diameter på 77 cm. i 150 cm.'s højde.

Den er omgivet af andre store birketræer, og det nærmeste er tæt omsluttet af "Efeu", Almindelig Vedbend

Efeu er en plante med atlantisk udbredelse, men den klare sig ganske fortrinligt her på øen med kølige somre og milde vintre.

Blomstrende Vedbend samt frugter fra sidste år

I "Atlas Flora Danica" er der om Vedbend skrevet, at "Bestanden har vekslet meget i udbredelse og hyppighed gennem årene, da især gamle planter ikke overlever meget strenge vintre. Det relativt milde klima de senere årtier har medført, at Vedbend formentlig har nået en udbredelse i Danmark som sjældent før i historisk tid".

Lys Skivevandkalv

Stakkelemose er en af de meget få danske levesteder for vandkalven Lys Skivevandkalv.

Den er beskyttet efter bestemmelserne i Habitatdirektivet, og Miljøstyrelsen overvåger bestanden.

Tryk her og læs mere om denne sjældne bille, samt her for at læse mere om den lige så sjældne Bred Vandkalv.

Det er nok de færreste, der får lov til at opleve dette sjældne dyr, men bare bevidstheden om dets eksistens gør en tur rundt om mosen til en  stor oplevelse.

Sydlige del af Stakkelemosen ved Læsåens underføring i landevejen. På grund af forekomsten af Lys Skivevandkalv forsøger man at optimere eksistensbetingelserne for dette sjældne dyr
Hvas Avneknippe i Stakkelemosen
Druemunke ved Stakkelemosen
Spor af Rørdrum i snedækket ved Stakkelemosen
Berberisblomst
Birk ved landevejen og Stakkelemosen
Vedbends udbredelse i Østersø-området - efter Hultén
Vedbends modne frugter året efter blomstring
Stor Vandkalv, Dytiscus marginalis en nær slægtning til Bred Vandkalv, Dytiscus latissimus, der er noget større og lige så sjælden som Lys Skivevandkalv