Vis menu Søg

282 Hjulmagermyr

Hjulmagermyr

"Store græssere" - Europæisk Bison

Hjulmagermyren var en kendt lokalitet allerde i Højlyngstiden, men hvad det var for en Hjulmager, der lagde navn til lokaliteten, melder historien intet om.
Heste har hidtil græsset Hjulmagermyr af - med godt resultat
Området er forblevet som et naturhistorisk værdifuldt engareal, selvom Statsskovvæsenet for år tilbage fik det grøftet ud på kryds og tværs.
 
I dag er flere af grøfterne lagt til igen, området forsumper og det har de seneste år været afgræsset af flotte Oldenborg-heste.
 
Især sidst på sommeren er engen duftende af Vandmynte, der tiltrækkes af et stort antal forskellige sommerfuglearter, bl.a. den hvide Kålfugl.
 
Området ligger på øens vandskel og drænes mod Svinemose og videre til Nydamså og Læså mod syd. 
Efteråret 2017 var der igen heste på Hjulmagermyr - og de udførte en flot naturpleje
Umiddelbart Øst for Hjulmagermyr er der et tilsvarende engareal omkring Tvillingmyr. Også dette område har tidligere været forsøgt udgrøftet og tilplantet. Således fører en dyb grøft vandet fra myren ud til Svinemose.
 
Ved at kaste denne grøft til, vil man kunne genskabe et tidligere stort naturområde, hvilket er forsøgt gjort i en mindre skala, og der er fremkommet en artsrig våd eng.
 
Endelig har man i nyere tid i området umiddelbart vest for Chr. X's vej mellem Nyhus og Lindesbjerghus kastet grøfter til i forsøget på at få genskabt tidligere tiders våde enge og myr.
 
Et initiativ især Tranen har kvitteret for ved at slå sig ned og yngle med mindst et par samt Svaleklire og måske også Skovsneppe.
Hjulmagermyr i damp tidlig morgen sidste dag i efterårsferien 2018 efter en fugtig nat

Europæisk Bison

Naturstyrelsen har de seneste år arbejdet med en plan om at genindføre Europæisk Bison på Bornholm.
 
Til det formål er der foretaget en indhegning af et større område omkring Hjulmagermyr, og den 9. juni 2012 blev der officielt foretaget en udsætning af 7 dyr fra Polen i denne indhegning.
 
Miljøminister Ida Auken og Bornholms Borgmester Winni Grosbøll forestod den officielle åbning, og en større skare af bornholmske honoratiores var inviteret til at overvære denne begivenhed.
 
Efter at have taget indhegningen i øjesyn og udset sig de optimale steder at fouragere og finde hvile synes dyrene at være kommet godt i gang på Bornholm, og foråret 2013 kunne de kvittere med en nyfødt kalv.
 
Læs mere om det spændende projekt ved at trykke her  
Far, mor og søn i Hjulmagermyr efteråret 2013
Hjulmagermyr - godt afgræsset med "lobber"
Hjulmagermyr i 1880erne
Tvillingmyr syd for Lindesbjerghus
Tvillingmyr, eng og fraførende grøft sommeren 2010
Tvillingmyr - umiddelbart øst for Hjulmagermyr
Dyb grøft afvander Tvillingmyr til Svinemose
Kålsommerfugl i Vandmynte
Borgmester Winni Grossbøl indvier bisonindhegningen sammen med Miljøminister Ida Auken
Miljøminister Ida Auken hilser de europæiske bisoner velkommen til Danmark
Naturstyrelsens Direktør taler til folket, borgmester og minister
Ved snesmeltning bliver skoven ekstrem våd langs Chr. Xs vej, men det forhindrer ikke de store dyr i at springe over vandfyldte grøfter. Marts 2018