Vis menu Søg

278 Fladehalle

Fladehalle

- Tingbordet

 
Fladehalle har i Højlyngen ligget som en "Flad" "halle", altså som forklaret i Bornholms Stednavne "en horisontal klippeflade, der hæver sig lidt over det omgivende terræn", 127 meter over havets overflade.
 
Enhver cyklist, der passerer stedet på Rømersvej kender til denne følelse, at man har besteget nærmest et bjerg! Og midt i vejkrydset vokser en særdeles stor og meget smuk Avnbøg.
 
I litteraturen har stedet også haft forskellige navne, der cirkler omkring denne betydning: "Fladhald", "Fladehatte", "Flade Hald", "Fladberg", "Flad Halde", "Flad Halle", "Fladekul".
 
Midt på bakkens top ligger en større flad sten på nogle mindre hjørnestene, der kaldes "Tingbordet".
 
Idet stedet tidligere har ligget som et højdepunkt midt ude i den gamle Højlyngen, er det klart, at folk har haft en naturlig frygt for at komme til stedet om natten, og man har knyttet det til bolig for overnaturlige kræfter.
 
Fladehalle 1937, 405 Alen, 127 meter over havets overflade
Tingbordet og den frit eksponerede granit er tæt overgroet af lav, Navlelav med store såkaldte thalli, løv. Det er den her i landet særdeles sjældne Buklet Navlelav, der rent faktisk er medtaget på den røde liste under "Endagered", altså udryddelsestruede planter!
 
Også forskellige mosser dominerer stedet, og under Tingbordet er der en yppig bregnevækst, hovedsagelig domineret af Skør Bægerbregne og Mangeløv.
 
Store bevoksninger af Lysesiv afslører, at der store dele af året er ret vådt omkring Tingbordet, medens Hedelyng står på de tørrere partier sammen med græsserne Bølget Bunke og Blåtop.
 
Navlelav
I nyere tid er Fladehalle blevet inkluderet i den indhegning, man har foretaget i denne del af Almindingen for at sikre et levested for den Europæiske Bison.
 
Tryk her og læs mere om Bisonprojektet
Forårssol på Fladehalle
Blåtop ved Fladehalle
Hedelyng
Navlelav
Indgegning til Europæisk Bison
Skovfoged Karl Hansens avnbøg. Karl Hansen var Skovfoged på Lindesbjerg 1944-1967
Bregner under Tingbordet