Vis menu Søg

128 Sylten

Sylten

- Sct. Ibs Kirke - Præstekilde

I 1848 blev der anlagt et teglværk på Skovholms jord et stykke vej øst for Sct. Ibs. Kirke.
 
Det var en tidligere bestyrer af et teglværk ved Brogård i Olsker, der nu forsøgte sig med teglværksdrift på dette hjørne af øen.
 
Men, råvaren var den samme som i Olsker og som vi tidligere har set ved Rø, nemlig fedt issøler, aflejret i en isdæmmet sø i forbindelse med isens sidste afsmeltning fra øen for godt 12.000 år siden. 
Sylten Teglværk i 1883

Teglværksejeren døde i 1863, men værket blev ført videre af først hans enke indtil 1874, og herefter af 4 interessenter til 1893, da al produktion af tegl- og mursten blev indstillet i Sylten.

Til stedet knytter der sig et navneforklarende sagn om, at en trop kurlændere, der i oldtiden hjemsøgte Bornholm, blev overvundet og "syltet" ned her i det lave fugtige engareal vest for Mandhøj.

Sct. Ibs Kirke er opkaldt efter Sancti Iacobi og består af et romansk kor med apsis samt skib og et meget anseligt og svært bygget vesttårn.

Det er på 4 stokværk, som med undtagelse af det øverste alle er hvælvede. 2. og 3. stokværk har døråbninger ud til det fri og må antages at have været pakhusdøre.

Man har gennem dem kunnet indhejse varer til oplagring i de kølige rum, der har gjort dem velegnede til bl.a. at opbevare det smør, der så langt man kan skue tilbage har været øens vigtigste skatte- og handelsvare.

Ser man sig omkring i landskabet er der bevaret en del kulturhistoriske levn i form af bronzealderhøje i Pærehøj, Kanonhøj og Grydehøj mod nord og Mandhøj mod øst samt Helligkilden Præstekilde få hundrede meter længere mod SØ.
Præstekilde ved skolesti i 1950erne
Præstekilden var en af øens ni navngivne helligkilder fra katolsk tid, alligevel er den i dag drænet ud, ja vistnok dækket af en landevej!
 
På målebordsbladet fra 1940'erne er kilden markeret som et mindre klartvandet kildevæld, som i dag nærmest er helt og aldeles forduftet fra jordens overflade.
 
Drænrør og dybtliggende vandafledning fra den landevej, der blev forlagt øst om Sct. Ibs Kirke i 1960'erne har taget død på denne tidligere så velbesøgte helligkilde.
 
Egentlig burde den vel retableres?
 
Som meget nær nabo til præstekilden blev Ibsker skole bygget, og her virkede Johan Andreas Jørgensen, der også var kirkesanger i den nærliggende kirke fra 1864 til 1902.
 
I 1900-1901 skrev han Bornholms Historie i 2 bind, og det var det første samlede værk om øens historiske baggrund.
 
Jørgensen havde i 1894 været med til at bygge Bornholms Museum i Rønne, og i 1902 flyttede han til Rønne for at være dets leder frem til 1908
Issøler
Sct. Ibs Kirke fra SØ
Sct. Ibs Kirke fra NØ
Sct. Ibs kirke fra SV
Sct. Ibs Kirke med klokketårn
Helligkilden Præstekilde er kastet til
Præstekilden er drænet ud i forbindelse med nyere vejanlæg
Ibsker Gamle Skole - her var J. A. Jørgensen førstelærer