Vis menu Søg

127 Grisby

Grisby

- Hestekløve - Hæstaklæuajn

Grisby er som navnet siger et sted, hvor man tidligere har holdt grise.

 
Det gør man stadigvæk på gårdene i denne del af Ibsker sogn, men det foregår i dag nærmest bag lås og slå og ikke i løsdrift i strandmarken!
 
Ligesom man har gjort det på Frennemark, er der gravet særdeles meget havaflejret grus i Grisby. Og det er i tilbageblikkets klare skær egentlig ærgerligt, for på den måde er alle spor efter tidligere tiders beboelser på disse veldrænede kystarealer fjernet for evigt!
 
 
Grisbykyst set fra luften
Ligesom ved Frennne er kysten ud for Grisby særdeles indskåret med dybe vige og skær, og Grisby Havn, som har en nordlig og en sydlig afdeling. er og har helt sikkert også tidligere været anløbssted for mindre både.
 
Omkring år 1900 hed den sydlige Hjortehavn efter en beboer i området.

Hestekløve eller Hestekleve, på bornholmsk: Hæstaklæuajn er betegnelsen for det klippeparti, der skyder sig ud i havet umiddelbart nord for Aarsdale. Navnet har det fået på grund af dets lighed med en "hesteklov"!

Klipperne fortsætter på vestsiden af Strandvejen som en klippeløkke, der afgræsses af heste og køer. Midt i løkken er der gravet en vandingsdam, og her lever en mindre bestand af løvfrøer, der med deres sang i stille sommernætter kan sætte luften i kraftige svingninger!

De danske vikinger kendte til behovet for C-vitamin, og de anlagde "kvangårde" ved deres beboelser.
 
 
Strandkvan i Grisbybugten

Om det er rester efter datidens vikingers husholding, der kan opleves langs kyststien gennem Grisby, er selvfølgelig vanskelig at opklare - men, øens største bestand af dette vitaminrige grøntsag vokser nærmest som ukrudt i denne beskyttede skærgård

Hestekleva
Strandeng i Grisby
Grisby Havn
Hjortehavn, der skylles tøj omkring 1900. Foto: V. Myhre/Byforeningen Svanekes Venner
Grusgrav med postglacialt grus
Grusaflejring med forskellige horisonter af finere og grovere grus/strandsten
Grisbykysten en tidlig sommermorgen