Vis menu Søg

139 Frederiks Stenbrud

Frederiks stenbrud

Nexøsandsten

Allerede i 1754 begyndte man at bryde sandsten ved Nexø, men det Gamle Frederiks Stenbrud mellem landevejen og havet blev i 1957 opgivet som stenbrud og er i dag et rekreativt område - fyldt med vand.
 
Frederiks Gamle Stenbrud - der brydes store flager af sandsten ud af klippen! Billedet tilhører Nexø Museum

På kyststien umiddelbart nord for stenbrudssøen bemærker man en pludselig stigning, der er vanskelig at forcere. Det er forkastningen mellem Svanekegranitten og Nexøsandstenen.

Om stedet skrev Martin Andersen Nexø i sin novelle "Barndommens Kyst", at man kan stå med et ben i hver og skræve over en halv million år!

På denne grænse mellem granit og sandsten finder man en kobbergang på op til 1,5 meters tykkelse.
 
Den blev fundet af Andreas Birch, der fra 1753 til 1758 var "Kongelig Mineralinspektør", og i 1818 besigtigede Hans Christian Ørsted stedet.
 
Han lod bore en skakt og fandt, at både kobber og kobberkis blev hyppigere jo længere man kom ned i undergrunden. Men, mere er det ikke blevet til.
 
Frederiks Gamle Stenbrud fra luften i maj 2012. Foto: Eigil Holm
Martin Andersen Nexø fortæller i novellen:
 
"Her drog vi drenge ud fra Nexø, forsynede med mejsler og skibsnagler så store som tøjrpæle og forsøgte at løfte skatten som den vældige troldmand H.C. Ørsted havde måttet lade ligge".
 
I dag er overgangen mellem nexøsandstenen og svanekegranitten sløret af rullesten, der er kastet op på kysten ved voldsomme storme fra øst. 
Frederiks Stenbrud - kobbergangen

I maj 1947 er der på et areal sydvest for Stenbrudsgården noteret en udmatrikulering af 2b, der blev lagt til Kroggård.

Herefter er der påbegyndt en brydning af nexøsandsten på denne matrikel 2b, der i maj 1988 blev afhændet til de Forenede Granitbrud som det Nye Frederiks Stenbrud.

Og her blev der brudt sandsten i stor stil, da det kom på tale at Frihedsstøtten på Vesterbrogade i København skulle renoveres i forbindelse med 200 års jubilæumsfestlighederne for Stavnsbåndets ophævelse i 1788.

Oprydning i overskudssten i juni 2000 efter brydningen af nexøsandsten til Frihedsstøttens renovering
Historien om brydningen af de "rigtige sandsten" til Frihedsstøtten er levende beskrevet i Bornholms Museums "Under overfladen - de bornholmske råstofindustriers historie" fra 2007.
 
Der er ikke mere sandsten at bryde her, ej heller er der nogen råstoftilladelse, og bruddet er fyldt med vand og navngivet "Nexø badesø".
 
Frederiks Nye Stenbrud løbet til med vand i september 2009

Læs mere om Frihedsstøtten ved at trykke her.

Afrømning på kysten ud for Frederiks Gamle Stenbrud

Nexøsandsten brydes ikke mere ved Nexø, men i Gadeby vest for Bodils Kirke. Se nærmere ved at trykke her.

 

Kyststien mod Nexø langs Frederiks Stenbrud
Frederiks gamle stenbrud i 2009
Brydningen af sandsten i 1918. Billedet tilhører Nexø Museum
Nexøsandsten varierer i farven fra dybt rødt til en lysere rød farve
Matrikel 62b tilskødet Kroggård i 1947 og herefter "sprængt ud" som Frederiks Nye Stenbrud
Geodætisk kort fra 1936 - uden spor efter stenbrydning på matrikel 2b
Frederiks Nye Stenbrud kommet godt i gang 1951 på matrikel 2b bag konservesfabrikken
Frederiks Nye Stenbrud - tørlagt under stenbrydning i august 1996
Frederiks Nye Stenbrud løber til med vand, og den ikke anvendte klippe knuses ned til skærver i juni 2000
Frederiks Nye Stenbrud - en råstofgrav med krystalklart vand - september 2009
Frihedsstøtten på Vester Brogade
Frihedsstøtten - tekstdetalje
Kyststien fører fra svanekegranitten ned over forkasningszonen til nexøsandstenen
Nexøsandsten afløses af svanekegranit på kyststrækningen nord for Frederiks Gamle Stenbrud