Vis menu Søg

129 Aarsdale

Aarsdale

Højlyngsstien

Forleddet i stednavnet er et "Or", og henviser til det græsbevoksede klippenæs øst for Aarsdale. Og her fandt man ligeldes Orkilden, der var en hellig kilde og hvor der holdtes kildefest Skt. Hans aften.
Aarsdale i 1750erne

Men kilden er i dag tørret ud og festlighederne har herefter været henlagt til Aarsdaleparken, der er den sidste rest af en tidligere lyngklædt Aarsdale Byvang i den sydlige del af byen.

I Skåne kender man navneordet "Ora" for at være et "fladt stenfyldt område, omgivet af skov, men bevokset med små træer, enebuske og hedelyng.

Og når Oren har ligget omgivet af smådale, der har været udformet af smeltevandet, der i styrt er kommet inde fra det høje bagland, så er navnet på bysamfundet naturligt givet. 
Aarsdale Havn omkring 1900. Foto: V. Myhre/Byforeningen Svanekes Venner

Aarsdale havn er anlagt på nordsiden af Oren dybt inde i en bred vig med aarsdalegrus på bunden og masser af stærkt eroderede og afrundede klipper ragende ud fra land.

Havnen blev grundlagt i 1869, men senere udbygget i flere omgange, senest midt i 1950'erne. I forbindelse med havnen har der været 14 silderøgerier i dette største bornholmske fiskersamfund.

I den nordlige del af Aarsdale ligger Hullenakke, et andet "fremragende" næs på kysten med en stor afrundet klippeblok.
 
Den er udformet af vandet, da det i Postglacial tid stod noget højere end i dag.
 
Aarsdale er kendt for sit let rødlige og grovkornede Aarsdalegrus, der er et erosionsprodukt af den grovkornede Svanekegranit og herefter rundslebet i det grunde vand på kysten. Flottest ses det ud for P-pladsen nord for havnen.
 
Foruden sine røgerier og det røde Aarsdalegrus er fiskerlejet kendt for sine aktiviteter paa havnen, der er idag er øens tredjestørste fiskerihavn.
 
Og de badende har en fortrinlig lokalitet ud for Aarsdaleparken i byens sydlige udkant.
I Aarsdale bader man fra klipperne!
Endelig er den store hvide mølle byens vartegn, og man kommer lige forbi uanset om man cykler gennem lejet eller kører i sin bil udenom.
 
Tryk her og læs mere om denne velbevarede mølle

Højlyngsstien

Sommeren 2020 etablerede Bornholms regionskommune og Naturstyrelsen i fællesskab med midler fra regeringens aftale "Sommer i naturen 2020" en sammenhængende  vandrerute hen over det centrale Bornholm, kaldet Højlyngsstien.

Ialt 67 km. sti er afmærket mellem Sandlinien på Hammeren gennem den centrale del af øen, deraf navnet, til Aarsdale.

Læs mere om Bornholms regionskommunes omtale af stien ved at trykke her eller/og Naturstyrelsens omtale af stien ved at trykke her . 

Højlyngsstien er første del af det større projekt "Bornholms Grønne Bølge", som skal skabe rekreativ og naturmæssig sammenhæng i det bornholmske indland.

Stiens forløb er af praktiske grunde delt op i mindre kortudsnit. Tryk her og hent de enkelte detailkort for hele stien samt en generel beskrivelse af fænomenet "Højlyngen".  

Og her for den del, der omhandler første del af turen fra Aarsdale til Paradisbakkerne.

Stien blev åbnet af landets Miljøminister og Bornholms Borgmester den 4. september 2020. Tryk her og læs mere om denne begivenhed - som en efterdønning ovenpå sommerens "coronakrise".

Aarsdalegrus nord for havnen
Hullenakke nord for Aarsdale med Aarsdalegrus
Eroderet svanekegranit nord for Aarsdale
Indeslutning af båndet gnejs i svanekegranit
Vand og is har formet klipperne ved Aarsdale
Aarsdale set fra luften med Hullenakke nord for havnen
Man kommer let til Aarsdale på cykel ad øens gode cykelveje
Man kommer let til Aarsdale på cykel ad øens gode cykelveje
Man ryger sild med brænde af Rødel
Aarsdale mølle
Højlyngsstiens start ved kyststien for foden af Aarsdale mølle
Fra Aarsdale fører Højlyngsstien op over Aarsdale Vang og videre ad Oxemyrvej til Helletsbakkerne