Vis menu Søg

356 Munkerup

Munkerup

- Frederiksholm Teglværk

Munkerup er en lokalitet, der ligger noget afsides alfarvej, men stedet vil for enhver geologisk interesseret stå lysende klart på opslagstavlen!

 

Man kommer til stedet ved at følge stien langs Risebæk fra Skelbro til Risegård, se indledningen til Lokalitet 357, og derefter følge stranden ca. 400 meter mod Dueodde.

 
I Vilhelm Milthers: Bornholms Geologi fra 1930 kan man læse, at:
"der syd for Munkerup findes en stor lergrav. Her ses 10-12 meter høje profiler i ler, der i det mindste går 6 meter dybere ned. Det er tydeligt lagdelt og varierede i farve mellem lyst, mørkt og brunligt gråt".
I leret fandtes aftryk af planter fra den geologiske periode, der dengang gik under navnet Ræt-Lias. De blev regnet som noget af det ældste af de ældre mesozoiske dannelser på Bornholm.
 
Det er den aflejring, der i nyere geologisk litteratur kaldes Munkerup Leddet i Rønneformationen fra Nedre Jura.
Udskibningssted fra lergrav ud for Munkerup i 1930erne
I begyndelsen af 1900tallet havde Frederiksholms Teglværk i Københavns Sydhavn fået øje på disse lerforekomster, og man gravede fra stranden ind i kystskrænten.
 
Leret udskibede man i pramme fra et udskibningssted på stranden og fragtede det til København til videre anvendelse i fabrikationen af mur- og teglsten.
Lergravning ved Munkerup omkring 1900
Frederiksholm Teglværk havde en tinglyst deklaration fra 5. februar 1918 på, at man havde eneret til at udnytte leret. Ikke engang ejeren til Munkerup havde ret til at udnytte forekomsten af leret på egen grund.
 
Ligeledes betingede man sig ret til både at opføre arbejdsskure og den bro, der muliggjorde udskibningen af leret direkte fra Lergraven.
 
En ny deklaration blev underskrevet i 1975, men endnu synes der ikke i nyere tid at have været bud efter leret i undergrunden af Munkerup.
 
Til gengæld er havet ud for Munkerup et yndet sted for lystfiskere, der har gode chancer for at trække en blank ørred ud af vandet!
Munkerupstranden med ler i brinkerne
Leret er vandstandsende
Lererosion
Lagene ved Munkerup
Kystskrænterne nedbrydes ved højvande
Stranden ud for Munkerup - et godt sted at fiske efter havørred
Vandet fosser ud af kystskræntenn over juraleret