Vis menu Søg

348 Kalkstensbrud

Kalkstensbrud i Vasegårdsengen

Kalksten til Aakirke blev brudt i nærheden af kirken, og dette brud ved Læsåen i Vasegårdsengen er det, der ligger nærmest.
 
Derfor må man forestille sig, at der i slutningen af 1100-tallet har været en betydelig trafik med byggematerialer mellem bruddet og byggepladsen.
Apsissokkel på Aakirke er af kalksten fra et af de nærliggende brud. Foto: Tasja Lyng
Sokkelen hele kirken rundt er tilhuggede kalksten. Kirken er bygget i flere tempi og med forskellige byggematerialer. Hovedparten af skib og tårn består også af kalksten.
 
Kigger man på vejforløbet på de ældste kort over denne del af Bornholm, Hammers kort fra 1746-50, og det 100 år yngre matrikelkort fra 1860'erne går det nærmest i en ret linie fra dette stenbrud i Vasegårdsengen direkte mod kirken i sognet!
 
Kalkstenen, som i sin tid blev kaldt Orthoceratitkalk efter den hyppige forekomst af orthoceratitter, men som nu går under betegnelsen Komstad Kalk, findes i tre afgrænsede aflejringer på Sydbornholm. 
Tryk her og se, hvad de forskellige farver på omstående geologiske kort dækker.
Den direkte vej fra Kalkstensbruddet til Aakirke
Forekomsten nærmest Aakirke har man her i Vasegårdsengen, medens en sydligere forekomst ligger syd for Værmelandsgård, Limensgadebruddet, tryk her og læs nærmere.
 
Det sydligste er udnyttet ved Skelbro ved Risebækken og Søndre Landevej. Læs om dette ved at trykke her.
 
Forekomsten af kalksten i disse tre afgrænsede områder skyldes de mange forkastninger i undergrunden, og en sådan forkastningsgrænse kan man opleve på stedet, hvor man umiddelbart nord for stenbruddet ledes gennem en stente i hegnet.
 
Medens bunden af åen opstrøms broen ved kalkstensbruddet er domineret af antrakonitboller fra øvre alunskifer er bunden af åen syd for broen domineret af kalksten.
 
Ved at flække en af åens kalksten kan det måske lykkes at se rester efter en af datidens hyppige beboere i de frie vandmasser i form af en orthoceratit eller et bunddyr i form af en trilobit

Linjer i landskabet

Linjer i landskabet er et stisystem, som forbinder Aakirkeby, Aa Kirke, NaturBornholm og Klintebakken med landskabet syd for byen.

Her kan man gå på opdagelse i historien om naturens udvikling gennem millioner af år og om de mennesker, som fra den tidligste oldtid har levet her og påvirket landskabet.

Projektet blev åbnet den 16. maj 2019 med en fest på Aakirkeby Torv. Tryk her og læs mere.

Kalkstensbruddet er besøgssted nr. 15 i linjeforløbet syd for Aairkeby

Kalkstensbrud foråret 2017
Kalkstensbruddet renset op
Kalkstensfliser fritlagt ved oprydning
Trilobit haleskjold i kalksten
Kalkstenen i et "forkastet" landskab
Læsåstien forbi kalkstensbruddet
Man må gerne slå i kalksten, der hentes op fra ålejet - for at lede efter trilobitter
Linjer i landskabet syd for Aakirkeby
Besøgsteder, hvor der fortælles om linjerne i landskabet