Vis menu Søg

Vejrets 20 års-hændelser

Vejrmæssige 20 års-hændelser er hændelser eller situationer i vore omgivelser, der statistisk set sker kun én gang hvert tyvende år. Men, to gange med næsten præcis 2 års mellemrum har den bornholmske østkyst oplevet en såkaldt 20-års hændelse hvad angår højvande. 

 

Læs ved at trykke her en udredning af disse hyppigere ekstremsituationer i det danske vejrlig.

 

Men, hvorom alting er, 

4. januar 2017 havde vi det seneste ekstreme højvande i Østersøen. Klokken 1630 blev der på målestationen i Tejn målt en vandstand på 117 cm over normalen og igen klokken 1930 119 cm over normalen.

 

 

4. januar 2017 blev der i Tejn klokken 1630 målt en vandstand på 117 cm over normalen og igen klokken 1930 119 cm over normalen.

 

 

Det var ikke muligt, at fotografere situationen, da vandet stod højest i de mørke timer, men dagen efter var der fortsat ekstraordinært højvande - og der blev fotograferet flere steder på Østkysten.

 

Således ved Melsted Havn, hvor en bræmme med opskyl på den såkaldte højvandslinie viste, at vandet her 12 timer efter maximum allerede havde trukket sig en del tilbage.

 

 

Melsted Havn den 5. januar 2017 klokken 1100. Vandet havde 12 timer tidligere været højt oppe på "rampen", hvor en samling plantemateriale markerer højvandslinien.

 

 

To år senere, den 2. januar 2019 var der igen højvande omkring Bornholm. I Tejn blev der denne dag klokken 1010 målt en vandstand på 113 cm over normalen og klokken 1310 111 cm.

Da højvandet forekom midt på dagen var det muligt at fotografere det flere steder på østkysten, hvor vinden kom fra nordøst.

 

 

2. januar 2019 blev der i Tejn klokken 1010 målt en vandstand 113 cm over normalen og igen klokken 1310 111cm over normalen.

 

 

Højvandet på "Lannungs eng" 2. januar 2019

 

 

"Lannungs eng" er en strandeng i "Klinterne" på kysten mellem Saltune og Randkløve. Tryk her og læs mere om denne naturmæssigt spændende biotop.

 

På grund af nogle restaureringsarbejder i strandengen er det ønskværdigt at indsamle materiale til belysning af de fysiske forhold på strandengen, således hvorledes et højvande og en pålandsvind kan påvirke strandengens fysiognomi.

 

Derfor blev strandengen besøgt under det ekstreme højvande den 2. januar 2019 med formålet at få en fotografisk dokumentation af højvandet ved denne 20 års-hændelse.

 

 

"Lannungs eng" ved Klinterne mellem Saltune og Randkløve på en forårsdag - i maj 2018.
"Lannungs eng" 2. januar 2019 klokken 1130
"Lannungs eng" 2. januar 2019 klokken 1132
"Lannungs eng" 2. januar 2019 overskylles af en bølge klokken 1133
"Lannungs eng" 2. januar 2019 havvandet breder sig ud over strandengen og en ny bølge er på vej klokken 1135

 

 

Foruden Lannungs eng blev Bølshavn havn og Bølshavn-strandeng besøgt og dokumenteret med fotos under højvandet. Begge lokaliteter blev også besøgt den 4. januar for at man kan foretage sammenligninger mellem en normal situation og dette ekstreme højvande den 2. januar.

 

 

Bølshavn Havn en stille forårsdag i april 2013
Højvandet "over" Bølshavn Havn den 2. januar 2019 klokken 1215
Bølshavn Havn den 4. januar 2019, højvandslinien NV for havnen
Bølshavn Havn den 4. januar 2019 efter at vandet har trukket sig tilbage
Bølshavn Havn den 4. januar, højvandslinien i og SØ for havnen

Bølshavn strandeng før, under og efter højvandet den 2. januar 2019

 

 

Bølshavn strandeng er sammen med "Lannungs eng" nationalt vigtige lokaliteter på hver deres måde med en vegetation, der ikke forekommer andre steder i dronningeriget. Tryk her og læs mere om Bølshavn strandeng.

 

 

Bølshavn strandeng i juni måned
Bølshavn strandeng under højvandet den 2. januar 2019 klokken 1230
Bølshavn strandoverdrev under højvandet den 2. januar 2019 klokken 1235
Melet Kodriver på Bølshavn strandeng i juni måned
Bølshavn strandeng efter højvandet - den 4. januar 2019
Bølshavn strandoverdrev efter højvandet - den 4. januar 2019

Listed havn under højvandet den 2. januar klokken 1300